Registreerimine

 

Registreerimine 

eriarsti vastuvõtule

(vajalik isikukood)

 

1) Tel 731 9100

   (E-R 07.30-18.00) 

2) internetis Kliinikumi broneerimisvormi kaudu

3) Kliinikumi      patsiendiportaalis

 ePatsient

 

 

Vastuvõtuaega saab tühistada telefonil 731 9099

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Kontaktandmed

SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Puusepa 8, 
50406 TARTU

Tel:  +372 731 9802
Fax: +372 731 9804

e-post: ho@kliinikum.ee

Puusepa 8 majajuht

 

Mille alusel tehakse tänapäeval raviotsuseid?


Tänapäevane onkoloogia baseerub parimate ravitulemuste saavutamiseks üheltpoolt ja teisalt mittetoimivate ravide vältimiseks suures ulatuses nn. tõenduspõhisele meditsiinile.


Tõenduspõhine meditsiin on parimate teadusuuringute tulemuste sidumine kliiniliste oskuste ja patsientide väärtushinnangutega. Tõenduspõhise meditsiini soovitused on summeeritud erinevatesse ravijuhistesse, nende aluseks on aga teaduslikest kliinilistest uuringutest saadav informatsioon.


Kliinilised uuringud on inimestel läbi viidavad uuringud eesmärgiga hinnata ühte või mitut ravimeetodit ehk vastata küsimusele, milline ravi on kõige efektiivsem ja ka kõige säästvam ja väiksemate kõrvaltoimetega. Progress vähiravi tulemuste parandamisel on tänapäeval võimalik ainult läbi hästidisainitud kliiniliste uuringute teostamise. Seetõttu on osalemine hästidisainitud, teaduslikult põhjendatud kliinilises uuringus onkoloogias sageli valikravi ehk parim ravivõimalus.
Kliinilises uuringutes osalemine on patsientidele rangelt vabatahtlik ja nad võivad sellest alati loobuda, ka peavad patsiendid igakülgselt aru saama uuringu olemusest, eesmärkidest ja riskidest. Kliinilised uuringud viiakse läbi ainult ravimiameti ja sõltumatute eetikakomiteede heakskiidul.


Onkoloogia kliinilistes uuringutes hinnatakse erinevaid tulemusnäitajaid:
1. Elulemusnäitajad (üldine elulemus, retsidiivivaba elulemus, progressioonivaba elulemus) – on kõige olulisemad, eriti üldine elulemus;
2. Toksilisusnäitajad – iseloomustavad ühe või teise ravi kõrvalnähte;
3. Kasvaja ravivastuse näitajad (täielik või osaline ravivastus, stabiilne seisund, haiguse progressioon) – näitavad, kuidas kasvaja reageerib ravile objektiivsete kriteeriumite alusel;
4. Elukvaliteedi näitajad – hinnatakse elukvaliteedi muutusi küsimustike abil;
5. Ökonoomilised näitajad – hindavad erinevate ravimaksumuste suhet raviga saadavasse kliinilisse kasusse.


Kliinilised uuringud onkoloogias jagatakse erinevatesse faasidesse:
I faasi uuringutes tehakse kindlaks, millised võivad olla kõrvaltoimed ja ravimite talutavad doosid.
II faasi uuringutes selgitatakse, kas ravil on kasvaja vastu efektiivsus ja kui suur see on.
III faasi uuringutes võrreldakse, kas uus ravi on parem kui senine standardravi

 

 

Uuendatud: 2015