Suuremate kehaliste koormustega sportimist alustada soovivatel ning regulaarselt ja intensiivselt treenivatel inimestel (sh noorsportlastel) on soovitav läbida kompleksne arstlik terviseuuring

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase  tervislikust seisundist. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugi-liikumissüsteemi kahjustused) või ka äkksurm.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu eesmärgiks on:

  • eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate  seisundite väljaselgitamine,
  • haigus - ja traumaeelsete seisundite avastamine,
  • vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
  • ülekoormuse ennetamine,
  • tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

Sportimist piiravate ajutiste või püsivate tervisehäirete korral antakse asjakohased suunised treeningkoormuste korrigeerimiseks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele, konsultatsioonidele või ravile.

 

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärelvastavalt treeningkoormusele korrata uuringut kas igal järgneval aastal või kahe aasta järel (vt  terviseuuringute juhis).
Vigastuste või muude terviseprobleemide tekkimisel treeningute käigus tuleks sportlane suunata spordiarsti või perearsti vastuvõtule ära ootamata korralise terviseuuringu aega.  


Seetõttu on äärmiselt oluline, et treeneril, lapsevanemal ja noorel endal oleks teada treeningutel käivate laste terviseprobleemid.