Terviseuuringule registreerimiseks ja täiendava info saamiseks palume helistada võtta ühendust projektis osaleva asutusega.

 

Uuringule registreerimise eelselt on vaja välja selgitada noorsportlase treeningute maht (st treeningkordade, sh võistluste, arv nädalas) ning täpsustada eelmise uuringu aeg ja uuringu teostanud asutus.
Kui treeningkoormus on alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas, siis sel juhul on uuringud võimalik läbida perearsti juures tavatervisekontrolli käigus.

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 määruse nr 2 alusel on lisaks koolimineku eelsele tervisekontrollile ette nähtud perearsti tervisekontrollid II, V ja IX klassis (lastel vanuses 8-9 aastat, vanuses 11-12 aastat ja vanuses 15-16 aastat).

Uuringud, mille eesmärk on ainult kehalise võimekuse hindamine ning andmete kogumine treeningute planeerimiseks, ei kuulu ravikindlustusest rahastatavate uuringute hulka ning selleks peab vahendid leidma kas spordiklubi või lapsevanemad. Samas on ka sellisel juhul baasuuringud (spordiarsti vastuvõtt, läbivaatus, EKG, 
spirograafia) rahastatud Haigekassa poolt ning spordiklubi või lapsevanemate kanda jääb ainult täiendava (meditsiinilise näidustuseta) uuringu maksumus.

Sama on võistluseelse tervisekontrolliga: noorsportlaste spordimeditsiinilised terviseuuringud on plaaniline tegevus ning Haigekassa ei pea tagama noortele võistluste-eelset tervisekontrolli, vaid lähtutakse üldisest  järjekorrast. Seetõttu on oluline  nii treeneritel kui lapsevanematel õigeaegselt 

planeerida ja broneerida uuringute aeg. Kui soovitakse uuringuid kiiremini kui on üldine järjekord, siis on võimalik need teha selle eest ise tasudes.

Mida peab teadma terviseuuringule tulles?

 • Enne uuringule minekut tuleb täita küsimustik. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama või nooremate puhul küsimustiku ise täitma, sest laps või nooruk ei pruugi ise kõike oma tervisega seonduvat mäletada ja teada.
 • Uuringule minnes peaks ägedast haigusest olema möödas vähemalt paar nädalat.
 • Uuringupäeval ei tohiks noor enne uuringut trennis käia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka päev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.
 • Noorsportlaste terviseuuringuteks ei ole saatekirja vaja.
 • Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on noorsportlastele tasuta.
 • Noorsportlane peab uuringule minnes kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (nt ID-kaart, õpilaspilet, pass).
 • Kaasa on vaja võtta eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).
 • Kui terviseuuringu raames on plaanis koormustest, siis lisaks eespool kirjeldatule peaks noorsportlane
  • sööma 2-3 tundi enne uuringule minekut;
  • tarvatama piisavalt vedelikku;
  • mitte jooma uuringupäeval kohvi ega kanget teed, alkoholi ei tohi tarvitada ööpäeva jooksul enne uuringut.
 • Koormustestile tulles peavad sportlasel kaasas olema
  • spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
  • pesemisvahendid ja käterätik;
  • jook (vesi, spordijook).