Terviseuuringule registreerimiseks ja tƤiendava info saamiseks palume helistada vƵtta Ć¼hendust projektis osaleva asutusega.

 

Uuringule registreerimise eelselt on vaja vƤlja selgitada noorsportlase treeningute maht (st treeningkordade, sh vƵistluste, arv nƤdalas) ning tƤpsustada eelmise uuringu aeg ja uuringu teostanud asutus.
Kui treeningkoormus on alla 3 treeningkorra (sh vƵistlused) nƤdalas, siis sel juhul on uuringud vƵimalik lƤbida perearsti juures tavatervisekontrolli kƤigus.

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 mƤƤruse nr 2 alusel on lisaks koolimineku eelsele tervisekontrollile ette nƤhtud perearsti tervisekontrollid II, V ja IX klassis (lastel vanuses 8-9 aastat, vanuses 11-12 aastat ja vanuses 15-16 aastat).

Uuringud, mille eesmƤrk on ainult kehalise vƵimekuse hindamine ning andmete kogumine treeningute planeerimiseks, ei kuulu ravikindlustusest rahastatavate uuringute hulka ning selleks peab vahendid leidma kas spordiklubi vƵi lapsevanemad. Samas on ka sellisel juhul baasuuringud (spordiarsti vastuvƵtt, lƤbivaatus, EKG, 
spirograafia) rahastatud Haigekassa poolt ning spordiklubi vƵi lapsevanemate kanda jƤƤb ainult tƤiendava (meditsiinilise nƤidustuseta) uuringu maksumus.

Sama on vƵistluseelse tervisekontrolliga: noorsportlaste spordimeditsiinilised terviseuuringud on plaaniline tegevus ning Haigekassa ei pea tagama noortele vƵistluste-eelset tervisekontrolli, vaid lƤhtutakse Ć¼ldisest  jƤrjekorrast. SeetƵttu on oluline  nii treeneritel kui lapsevanematel Ćµigeaegselt 

planeerida ja broneerida uuringute aeg. Kui soovitakse uuringuid kiiremini kui on Ć¼ldine jƤrjekord, siis on vƵimalik need teha selle eest ise tasudes.

Mida peab teadma terviseuuringule tulles?

 • Enne uuringule minekut tuleb tƤita kĆ¼simustik. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama vƵi nooremate puhul kĆ¼simustiku ise tƤitma, sest laps vƵi nooruk ei pruugi ise kƵike oma tervisega seonduvat mƤletada ja teada.
 • Uuringule minnes peaks Ć¤gedast haigusest olema mƶƶdas vƤhemalt paar nƤdalat.
 • UuringupƤeval ei tohiks noor enne uuringut trennis kƤia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka pƤev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.
 • Noorsportlaste terviseuuringuteks ei ole saatekirja vaja.
 • Baas- ja tƤiendavad uuringud (meditsiinilistel nƤidustustel) on noorsportlastele tasuta.
 • Noorsportlane peab uuringule minnes kaasa vƵtma isikut tƵendava dokumendi (nt ID-kaart, Ƶpilaspilet, pass).
 • Kaasa on vaja vƵtta eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).
 • Kui terviseuuringu raames on plaanis koormustest, siis lisaks eespool kirjeldatule peaks noorsportlane
  • sƶƶma 2-3 tundi enne uuringule minekut;
  • tarvatama piisavalt vedelikku;
  • mitte jooma uuringupƤeval kohvi ega kanget teed, alkoholi ei tohi tarvitada ƶƶpƤeva jooksul enne uuringut.
 • Koormustestile tulles peavad sportlasel kaasas olema
  • spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
  • pesemisvahendid ja kƤterƤtik;
  • jook (vesi, spordijook).