IMG_9603.jpg

Info psühhiaatriakliiniku ja nahakliiniku patsientidele

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee on 184,11. kilomeetril ehk veidi enne Viljandi ringteed 15. maist juuni lõpuni suletud, sest sinna ehitatakse jalakäijate tunnelit.
Kuna liiklus on häiritud, soovitame psühhiaatriakliinikusse või nahakliinikusse tulijail varuda tavapärasest rohkem aega.
Liikluskorraldus on tähistatud ajutiste märkidega. Allpool on üldine skeem Raja 31 hoonesse jõudmiseks.
Psühhiaatriakliinikule juurdepääs on endiselt võimalik Raja tänava ja Tervise tänava kaudu.
Suletud on Raja tänava ja Ringtee ristumine seoses tunneli ehitamisega.
Psühhiaatriakliiniku parklast väljudes ei ole seetõttu võimalik otse Ringteele sõita. Märgistatud on ümbersõit ja on loodud pääs Tervise tänavale.http://tartu.postimees.ee/4112003/lounakeskuse-lahistel-algab-raja-tunneli-ehitus

Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine.
Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.
Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.
Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.
Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda sõltuvushäirete õe vastuvõtule telefonil 731 9100 (esmaspäev kuni reede 7.30-18.00) või internetis aadressil http://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine .
Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.
Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.
Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte .