KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Aruanded

MIRile teatisi edastavatele haiglatele esitatakse kord aastas aastaaruanne ÄMI ravikvaliteedi ja –tulemuste kohta. Võrdluseks lisatakse näitajate registri keskmised.

MIR ei avalikusta aastaaruannete tulemusi haiglate tasandil, vaid ainult registri keskmiste tulemustena. Ainult konkreetsel haiglal on õigus enda aruande tulemusi avalikustada.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram