Kontakt

Mai Kaivo (spetsialist)

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

MIRile teatisi edastavatele haiglatele esitatakse kord aastas aastaaruanne ÄMI ravikvaliteedi ja –tulemuste kohta. Võrdluseks lisatakse näitajate registri keskmised.

MIR ei avalikusta aastaaruannete tulemusi haiglate tasandil, vaid ainult registri keskmiste tulemustena. Ainult konkreetsel haiglal on õigus enda aruande tulemusi avalikustada.

 

 MIM koondaruanne 2010

 

  MIR 2011 aruanne
  MIR 2012 aruanne
  MIR 2013 aruanne
  MIR 2014 aruanne
  MIR 2015 aruanne
pdf  MIR 2016 aruanne

  MIR 2017 aruanne
 MIR 2018 aruanne

  MIR 2019 aruanne

 MIR 2020 aruanne

 MIR 2021 aruanne