Kontakt

Mai Kaivo (spetsialist)

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

 18. jaanuaril 2013 kaitses Mai Blöndal filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) väitekirjaga

 "Changes in the baseline characteristics, management and outcomes of acute myocardial infarction in Estonia"  

(Äge müokardiinfarkt Eestis: muutused kliinilistes tunnustes, ravikäsitluses ja -tulemustes), 

mis muu hulgas analüüsib ka müokardiinfarktiregistri andmeid.

 

28. augustil 2017 esitasime konverentsil "ESC Congress Barcelona 2017"MIR andmeid kajastava posterettekande "The characteristics, treatment and outcomes of patients with acute myocardial infarction from 2012-2015 in Estonian Myocardial Infarction Registry" .

EMIR poster at ESC Congress Barcelona 2017

 

13. septembril 2019 kaitses Aet Saar filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) väitekirjaga

"Acute myocardial infarction in Estonia 2001–2014: towards risk-based prevention and management",

millest üks osa kajastab ka ka müokardiinfarktiregistri andmeid.

 

10 AASTAT EESTI MÜOKARDIINFARKTIREGISTRIT. Erinumber. Eesti Arst 2022; 101(Lisa 1):1-52.