Kontakt

Mai Kaivo (spetsialist)

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

baas

 

Müokardiinfarktiregister (MIR) on Eesti Vabariigi  "Rahvatervise seaduse" §144 alusel

alates 2012. aastast loodud riiklik andmekogu.

 

Registrit peetakse

  • müokardiinfarkti haigestumuse ja müokardiinfarktihaigete elumuse analüüsimiseks,
  • tervishoiuteenuse korraldamiseks,
  • tervisepoliitika väljatöötamiseks,
  • müokardiinfarkti diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks,
  • statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

MIR vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ja volitatud töötleja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.
MIR vastutava töötleja nõustamiseks on 06.04.2021 Tervise- ja tööministri käskkirjaga kinnitatud 12 liikmelise

MIR teadusnõukogu koosseis (https://adr.rik.ee/som/dokument/9019101)

 

Registri alustamisel reguleeris registri pidamist EV peaministri poolt 15. detsembril 2011 allkirjastatud EV valitsuse

määrus nr 156: „Müokardiinfarktiregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärus“.

Momendil reguleerib registri pidamist 06. märtsil 2019 vastu võetud Tervise- ja tööministri määrus nr 18: "Müokardiinfarktiregistri põhimäärus".

 

 

Alates 1. veebruarist 2012 on SA TÜ Kliinikumil teenistus - Müokardiinfarktiregister, kes tegeleb riikliku müokardiinfarktiregistri pidamisega.