Teenuse eemärgiks on vähendada füüsiliste visiitide vajadust ning sellega seotud patsientide ja kliiniku ajakulu. VEN nõustamine toimub eelistatult telefoni teel. VEN käigus analüüsitakse kliendi probleemi olemust, hinnatakse kas probleemi lahendamine on meie kliiniku pädevuses ja soovitatakse optimaalne uuringuskeem. Vajadusel antakse lihtsamaid ravisoovitusi. Retseptiravimeid VEN käigus välja ei kirjutata. Peale VEN teenuse kasutamist võib klient jätkata tasulise teenusega või siis haigekassa poolt tasutud teenusega vastavalt üldjärjekorrale. VEN teenus on tasuline – hind 40 EURi (teenuse kood Y30161). Testperioodil, kuni 2017 aasta lõpuni osutab teenust dr. Margus Punab.

VEN teenuse tellimine toimub ainult meestekliiniku sekretariaadi (soovitavalt e-maili või kodulehe registreerimisvormi ) kaudu.  

 

2.-3. jaanuar, Võru

4.-5. jaanuar, Valga

8.-12. jaanuar, Narva

15.-17. jaanuar, Ahtme

18.-19. jaanuar, Rakvere

22.-23. jaanuar, Rapla

24.-27. jaanuar, Kuressaare

29.-31. jaanuar, Viljandi

1.-2. veebruar, Võru

5.-9. veebruar, Narva

12.-13. veebruar, Sillamäe

14.-16. veebruar, Ahtme

19.-20. veebruar, Kohtla-Järve

21.-23. veebruar, Rakvere

26.-28. veebruar, Rapla

 

Alates 2017 aasta 1. septembrist toimub meestekliiniku tasuliste teenuste hinnakirja korrektsioon. Meie tasuliste visiitide hinnad on muutumatul kujul püsinud juba neli aastat, analüüside hinnad isegi kuus aastat. Kahjuks on kulud teenuse osutamiseks selle ajaperioodi jooksul oluliselt kasvanud ja korrektsioon tuli kliiniku jätkusuutlikkuse tagamiseks paratamatult ette võtta.