KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Neuroloogia osakond

Asukoht: L. Puusepa 8, H-korpus IV korrus.

Osakonnajuht: Aive Liigant, tel 731 8510
Vanemõde: Ester Vatsk,  tel 731 8511  
Sekretär: Kiira Polin, tel 731 8519
Valveõde: tel 731 8513

Neuroloogide ambulatoorsed vastuvõtud toimuvad: L. Puusepa 8  C-korpus, C 201, C 203 ja A-korpuses A 56.

Neuroloogia eriala õdede iseseisvad vastuvõtud toimuvad: L. Puusepa 8 C-korpus, C202

Osakonna iseloomustus

Neuroloogia osakonnas on kokku 28 voodikohta.

Neuroloogia osakonnas diagnoositakse ja ravitakse erinevaid neuroloogilisi haigusi. Tegeletakse nii ambulatoorse kui statsionaarse raviga ning tagatakse ööpäevaringne erakorraline neuroloogiline abi kogu Lõuna-Eesti patsientidele (80% osakonna tööst on erakorraline). Neuroloogia osakonnas töötavad lisaks neuroloogidele, õdedele ja hooldajatele ka neurofüsioloogid, neuropsühholoogid, füsioterapeudid, logopeedid, kelle abiga on tagatud patsientide kompleksne ravi ja taastusprotsess.

Ajuinfarkti korral on ööpäevaringselt võimalus teostada trombolüüsi ning suunata patsiente trombektoomiale. Osakonnas viiakse läbi une-elektroentsefalograafia (uneEEG)- ja video EEG-uuringuid, tehakse elektroneuromüograafia (ENMG)-uuringuid, ambulatoorselt töötavad peavalu, epilepsia, sclerosis multiplexi, liigutushäirete, Parkinsoni tõve ja mälu kliinikud, eraldi ambulatoorsed vastuvõtud on peavalude, insuldi, Parkinsoni tõve, sclerosis multiplexi ning põiehäiretega tegelevatel õdedel. Närvikliinik tegeleb ka haruldaste ehk harvikhaiguste diagnostika ja raviga. Neuroloogia valdkonna harvikhaigused on näiteks parkinsonistliku sündroomiga kulgevad neurodegeneratiivsed haigused ja geneetilised haigused.
TÜK närvikliiniku töö on tihedalt seotud TÜ Meditsiiniteaduste valdkonnaga. Osakonnas töötavad arst-õppejõud neuroloogia alal, kellest enam kui pooltel on doktorikraad meditsiiniteadustes ja mitmel kraadiõpingud käimas ning paljud on seotud erinevate teadusprojektide ja õppetööga, sh neuroloogia residentide ja üliõpilaste juhendamisega. Igapäevases praktikas lähtutakse kaasaegsetest Euroopa ning Eesti ravijuhenditest, viimaste aastate jooksul on kasutusele võetud mitmed uued diagnostilised ja ravimeetodid, osaletud kaasaegsete Eesti ravijuhendite väljatöötamisel ning täienduskursuste läbiviimisel. Tihedat koostööd tehakse nii Kliinikumi teiste osakondade kui erinevate Eesti neuroloogiakeskuste ja osakondadega, keerukamatel juhtude ning teisest erialast arvamust vajavate haigusjuhtude korral tehakse diagnoosi- ning raviotsused konsiliaarselt, vajadusel on olemas võimalus konsulteerida ka ekspertidega teistest riikidest.

Sagedasemad neuroloogilised haigused, millega neuroloogia osakonnas tegeletakse on:

 • insult
 • epilepsia
 • neurodegeneratiivsed haigused:
  • Parkinsoni tõbi jm liigutushäired
  • dementsused
  • motoneuroni haigused (amüotroofiline lateraalskleroos)
 • sclerosis multiplex jt demüeliniseerivad haigused
 • peavalu
 • neuroinfektsioonid
 • lihas- ja neuromuskulaarse ülejuhte haigused ning perifeersed neuropaatiad (polüneuropaatiad)
  • müasteenia
  • lihashaigused
  • neuropaatiad
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram