KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Külastusinfo

Täiskasvanute intensiivravi

 • Soovitame külastamise eelnevalt kokku leppida osakonna personaliga, et saaksime Teile pakkuda patsiendi seisundist lähtuvalt parima ajavahemiku selleks.
 • Palume intensiivravi osakonda tulla ainult siis, kui Te olete terve ja tunnete end hästi. Intensiivravi patsientide vastuvõtlikkus haigustekitajatele on suurenenud, mistõttu tuleb neid kaitsta.
 • Palume Teil palatisse lilli mitte tuua
 • Intensiivravis viibiva patsiendi kõikide vajaduste eest hoolitsetakse. Te ei pea lähedasele tooma toitu või riided.
 • Külastama tohib kaasa võtta ainult haigustunnusteta lapsi. Laste kaasavõtmine rääkige läbi osakonna personaliga ja enne lapse toomist intensiivravi osakonda veenduge, kas laps seda soovib. Kui laps soovib kaasa tulla, siis valmistage teda selleks ette. Olge lapsele infot andes aus, kuid proovige jääda positiivseks ja jätta alles lootus.

Lasteintensiivravi

 • Lasteintensiivravi osakonnas on ühel lapsevanemal või eeskostjal võimalus olla oma lapse juures ööpäevaringselt.  Palume teavitada personali, kui teil esinevad haigussümptomid või olete viibinud koos lähedasega, kes on haigestunud. Vastavalt valvearsti juhistele, olete edaspidi kohustatud kasutama isikukaitsevahendeid (mask) või loobuma lapse külastamisest, kuni olete tervenenud.
 • Teised patsiendi lähedased saavad külastada last ainult vanemate või eeskostja loal. Soovitame eelnevalt külastused kokku leppida osakonna personaliga. Selleks sobilik aeg on  soovituslikult 10.00-20.00. Intensiivravi patsientide vastuvõtlikus haigustekitajatele on suurenenud, mistõttu palume tulla külastama ainult siis kui olete terve.
 • Kui soovite patsiendi juurde võtta kaasa pere teisi lapsi, arutage see läbi personaliga ja veenduge, et laps on saanud piisava ettevalmistuse ja tuleb omal soovil.
 • Nakkusohu minimaliseerimiseks palume täita kätehügieeni nõudeid.
 • Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi ning kasutada vahetusjalanõusid või kilesusse. Vanematele ja eeskostjatele on mõeldud välisriiete ja -jalanõude hoiustamiseks osakonna ees olevad kapid, mis avanevad ja lukustuvad käepaela abil. Käepaela saab osakonna personalilt ning haiglast väljakirjutamisel tuleb see tagastada.
 • Külastajatel palume mitte tuua lilli ja suuri pehmeid mänguasju.

EMO

 • EMO ülerahvastatuse vältimiseks palutakse patsientidel siseneda üksinda. Saatja on lubatud kaasa sünnitajal, alaealisel lapsel ja erivajadusega inimesel.
 • EMO-s viibiva lähedase kohta saate infot, kui helistate 731 8183. Palun valige oma perekonnast üks inimene, kes osakonda helistab, teised lähedased saavad informatsiooni tema käest. See säästab osakonna töötajate aega, mida saab kasutada patsientide eest hoolitsemiseks. Telefoni teel detailset meditsiinilist informatsiooni ei edastata.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram