KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Residentuur

Residentide registreerumine vabadele kohtadele anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus

Residendi liikumise erinevate osakondade vahel määrab individuaalne õpingukava, mis koostatakse õppeaastale eelneva kevadsemestri jooksul. Individuaalse õpingukava koostamiseks peab resident kokku leppima residentuuri programmis ettenähtud erialatsüklite läbimise. 

Residentuuri tsüklitesse registreerumine

AI-kliinikus toimuvad erakorralise meditsiini, anestesioloogia, täiskasvanute intensiivravi ja laste intensiivravi residentuuritsüklid. Juuresolevast tabelist on võimalik vaadata vabasid arst-residendi ametikohti kliiniku osakondades. Tabelit uuendatakse vastavalt muudatustele. 

Tsüklitesse registreerumine toimub alljärgnevalt:

Erakorraline meditsiin.  Residendil palume saata e-kiri dr Kaarel Uba (Kaarel.Uba@kliinikum.ee). Residentuuritsüklisse registreerumisel andke teada oma eriala, mitmenda aasta resident olete ning milline on tsükli kestvus ja soovitav ajavahemik. 

Anestesioloogia. Residendil palume saata e-kiri dr Kaie Stroole (Kaie.Stroo@kliinikum.ee; tel 731 8416) ja Niina Fominale (Niina.Fomina@kliinikum.ee) . Residentuuritsüklisse registreerumisel andke teada oma eriala, mitmenda aasta resident olete ning milline on tsükli kestvus ja soovitav ajavahemik. 

Täiskasvanute intensiivravi. Residendil palume saata e-kiri dr Veronika Reinhardile (Veronika.Reinhard@kliinikum.ee; tel 731 8530). Residentuuritsüklisse registreerumisel andke teada oma eriala, mitmenda aasta resident olete ning milline on tsükli kestvus ja soovitav ajavahemik. Kirjas võib välja tuua oma eelistuse, kas soovite tsüklit teha 1., 2. või 3. intensiivravi osakonnas. Nefroloogia eriala residentide väljaõpe toimub eelistatult 1. (neeruasendusravi), neuroloogia ja neurokirurgia residentidel 2. (neurointensiivravi) ja pulmonoloogia residentidel 3. intensiivravi osakonnas. Teiste erialade residentide jaotus toimub ühtlase jaotuse põhimõttel.

Laste intensiivravi. Residendil palume saata e-kiri dr Helgi Padarile (Helgi.Padari@kliinikum.ee; tel 731 9539) ja Niina Fominale (Niina.Fomina@kliinikum.ee). Residentuuritsüklisse registreerumisel andke teada oma eriala, mitmenda aasta resident olete ning milline on tsükli kestvus ja soovitav ajavahemik. 

Eeltoodud vastutajate informatsiooni põhjal registreerib kliiniku sekretär (Niina Fomina, Niina.Fomina@ut.ee) residendi kodulehel olevasse tabelisse. 

Alates 01.09.2017 vormistatakse AI kliinikus tsüklites olevate residentide töölepingutes töötegemise kohaks AI kliinik. Kliinikujuhataja korraldusega määratakse konkreetne osakond residendi töötegemise kohaks.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram