1. Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu

2. Eesti Arstide Liidu eetikakomitee

www.arstideliit.ee/eesti-arstide-liit/eetikakomitee 

 

3. Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee

www.lastehaigla.ee 

 

4. Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu

www.regionaalhaigla.ee 

 

5. Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee

www.kliinikum.ee/eetikakomitee 

6. Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee

www.ut.ee/et/sisu/inimuuringute-eetikakomitee 

 

7. Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee

www.tai.ee/et/instituudist/tai-inimuuringute-eetikakomitee 

 

8. Ravimiuuringute eetikakomitee