1. Eesti Bioeetika Nõukogu

Eesti Bioeetika Nõukogu (edaspidi nõukogu) asutati 1998. aastal. Nõukogu koosseis kinnitatakse Sotsiaalministri poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu ülesanded on:

1. nõustada Riigikogu, Sotsiaalministeeriumi ja teisi valitsusasutusi bioeetika-alastes küsimustes;

2. kujundada meditsiini tegevusaladel ühtsed bioeetika-alased seisukohad;

3. tutvustada avalikkusele bioeetika-alaseid põhimõtteid ja korraldada sellekohaste andmete avaldamist;

4. koordineerida Eestis tegutsevate inimuuringute eetikakomisjonide ja bioeetika-alaste komisjonide tegevust;

5. teha seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel bioeetika-alaseid ettepanekuid.

 

Nõukogu koosseis alates 17. märts 2011 (täiendatud 03. juuni 2011):

 

Esimees: Hele Everaus, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna professor

Aseesimees: Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja

Sekretär: Kristi Lõuk, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht

 

Liikmed:

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna professor, eetikakeskuse juhataja

Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor, dekaan

Ants Nõmper, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous partner

Tiina Talvik, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Arvo Tikk, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee aseesimees

Meego Remmel, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president; Kõrgema Usuteadusliku Seminari eetika õppejõud

Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti Demograafia Instituudi direktor

Jaak Põlluste, Tervise Arengu Instituudi teadussekretär, Tallinna Meditsiiniuuringute eetikakomitee esimees

Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja

Maret Maripuu, Riigikogu liige

Viktor Vassiljev, Riigikogu liige

 

Kontakt:

Prof. Hele Everaus

Eesti Bioeetika Nõukogu esimees

Hematoloogia-onkoloogia kliinik

L. Puusepa 8

50406 Tartu

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

2. Eesti Arstide Liidu eetikakomitee

Eesti Arstide Liidu eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja tegeleb arstliku tegevusega seotud eetiliste küsimustega. Eetikakomitee annab EAL juhtorganeile nõu eetikaküsimustes ja ekspertarvamusi arstide liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetiliste probleemide kohta. Eetikakomitee teeb koostööd Eesti Bioeetika Nõukogu ja teiste Eestis tegutsevate meditsiinieetika komiteedega.

Eetikakomitee poole saab pöörduda peasekretäri kaudu, kasutades e-posti aadressi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Praegune eetikakomitee valiti arstide liidu üldkogu poolt  28.11.2015. Eetikakomitees on üldkogu otsusega 5 liiget ning nende volitused kestavad kuni dets 2018. Eetikakomitee liikmeteks on:

dr Andres Ellamaa

dr Ülle Einberg

dr Indrek Oro

dr Peeter Mardna

dr Kadri Lillemäe

 

3. Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee

Tallinna Lastehaigla Eetikakomitee asutati 11.03.1997 esimese n.ö kliinilise eetikakomiteena Eestis. Haigla eetikakomiteedel on sageli variatsioonidega kirjanduse järgi ja nii ka Lastehaiglas 4 ülesannet:

harimine ja informatsiooni jagamine, haiglasisese poliitika kujundamine, juhtumite konsulteerimine, uurimustööde tegemine, kusjuures rõhuasetus on esimesel.

Peale uurimustööde oleme tegelenud kõigi kolme ülesandega.

 

Eetikakomitee esimees on Ülle Einberg, sekretär Margit Venesaar.

Kontaktinformatsioon: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

 4. Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee

Kontaktandmed:

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee
L. Puusepa 1a, 50406 Tartu

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
sekretär Taivi Namm, tel 731 9202, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

5. Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee

Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee
Teadus- ja arendusosakond
Tartu Ülikool
Lossi 3-318
51003 Tartu

Komitee sekretär:
tel: 737 5514

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

http://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee

Eetikakomitee esimees:

Kadri Tamme, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, anestesioloogia ja intensiivravi vanemassistent, MD, PhD (arstiteadus)

Aseesimees:

Kristi Lõuk, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut, projektijuht / doktorant, MA (filosoofia)

Liikmed:

Diva Eensoo, TÜ sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, tervisesotsioloogia teadur, dr. med

Naatan Haamer, Tartu Ülikooli Kliinikum, hingehoidja, MA

Ruth Kalda, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, peremeditsiini professor / õppetooli juhataja, dr. med.

Malle Kuum, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut, farmakoloogia lektor / farmakoloogia teadur, dr. med.

Liis Leitsalu, Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu, projektijuht, PhD (geenitehnoloogia)

Maire Peters, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, geneetika vanemteadur, PhD (geneetika)

Kärt Pormeister, TÜ sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, doktorant, LLM

Mare Remm, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, bioanalüütiku õppekava dotsent, PhD

Pille Taba, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, närvikliinik, neuroloogia professor, dr. med.

Maria Tamm, TÜ sotsiaalteaduste valdkond, psühholoogia instituut, eksperimentaalpsühholoogia teadur, PhD (psühholoogia)

Oivi Uibo, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, lastegastroenteroloogia dotsent, dr. med. (meditsiin)

Vahur Ööpik, TÜ meditsiiniteaduste valdkond, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, spordifüsioloogia professor, knd (bioloogia)


Eesmärgid:

Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (edaspidi komitee) hindab inimesel teostatavate uuringute teaduslikku väärtust ning otstarbekuse eetilisi ja õiguslikke aspekte. Komitee lähtub oma tegevuses Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonist "Inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel" (1997) ning Maailma Meditsiini assotsiatsiooni Helsingi Deklaratsioonist (1964), teistest rahvusvaheliselt tunnustatud bioeetikaalastest dokumentidest ja Eesti seadustest.
Komitee eesmärk on tagada uuringutes uurimisalustena osalevate inimeste tervise, inimväärikuse, identiteedi, isikupuutumatuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste kaitstus.
Komitee annab omapoolse hinnangu uurimistöödele, kindlustamaks nendes osalevate inimeste turvalisust eelnimetatud eesmärkide tagamiseks.
Komitee on oma tegevuses sõltumatu organ, mis tegutseb Tartu Ülikooli juures ning annab oma hinnangu kõigile esitatud uurimistöödele sõltumata vastutava uurija töökohast.

Komitee isikuline koosseis kinnitatakse rektori poolt kolmeks aastaks. Ettepaneku komitee liikmete osas teeb teadusprorektor. Komitee esimehe ja aseesimehe valivad komitee liikmed lihthäälteenamusega.
Isiku esitamisel ja kinnitamisel komitee liikmeks lähtutakse sellest, et isik oleks komitee liikmena pädev otsustaja ning et komitee koosneks mitmeid erinevaid eluvaldkondi esindavatest nii meditsiinilise kui ka mittemeditsiinilise ettevalmistusega isikutest.

 

6. Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee

Tervise Arengu Instituut, http://www.tai.ee/

Hiiu 42, 11619 Tallinn
Telefon: 659 3924
Faks: 659 3901
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures tegutsev sõltumatu ekspertide komisjon, mis annab eetilise ja juriidilise hinnangu kavandatavatele uuringuprojektidele, et tagada maksimaalne turvalisus uuringus osalevatele subjektidele. Komitee eesmärgiks on tagada uurimisaluste inimeste tervis ning põhiõigused ning lähtub oma tegevuses Euroopa Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonist "Inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel" (1997), Maailma Meditsiini assotsiatsiooni Helsingi Deklaratsioonist (1964) ning hea kliinilise praktika juhtnööridest.

Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee on 12-liikmeline.  Eetikakomitee liikmed valitakse meditsiiniliste erialade esindatuse järgi Tallinna asutustest, kaasates ka mittemeditsiinilise ettevalmistusega isikuid (jurist, filoloog, teoloog jms).

Esimees: Kristi Rüütel MD, PhD, rahvatervise spetsialist, Tervise Arengu Instituut

Sekretär: Marje Liibek, filoloog, Tervise Arengu Instituut

 

Liikmed:

Adik Levin MD, PhD, lastearst, pensionär

Anne Kull Dr theol, teoloog, Tartu Ülikool

Avo-Rein Tereping PhD, psühholoog, Tallinna Ülikool

Ingrid Peek, jurist, Tervise Arengu Instituut

Jaanus Kerge MD, endokrinoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Kaire Innos MD, PhD, epidemioloog, Tervise Arengu Instituut

Jaak Põlluste MD, PhD, pulmonoloog, Tervise Arengu Instituut

Vahur Valvere MD, PhD, onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Ülo Kallassalu MD, psühhiaater, Põhja-Eesti Regionaalhaigla