Анкета-опросник и форма взятия согласия на проведение анестезии