Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

PATOANATOOMILINE LAHANG ehk AUTOPSIA

 Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab raviarst või perearst vastavalt seaduses sätestatud juhtudel, muudel juhtudel surnu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku või nõude alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning surma põhjuse teatise või perinataalsurma põhjuse teatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse lahangu tellinud arstile. 

 

SURNU SUUNAMINE PATOANATOOMILISELE LAHANGULE

Programmi eHL kasutajate poolt toimub surnu suunamine külmkambrisse ja patoanatoomilisele lahangule elektroonilise tellimuse alusel. Teistest raviasutustest toimub surnu suunamine paberkandjal dokumentide alusel.