Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

PATOANATOOMILINE LAHANG ehk AUTOPSIA

 Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab raviarst või perearst vastavalt seaduses sätestatud juhtudel, muudel juhtudel surnu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku või nõude alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning surma põhjuse teatise või perinataalsurma põhjuse teatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse lahangu tellinud arstile. 

 

SURNU SUUNAMINE PATOANATOOMILISELE LAHANGULE

Kliinikumisiseselt toimub surnu transpordi tellimine telefonil 5331 9099 (24/7). Programmi eHL kasutajad vormistavad elektroonse saatelehe surnu saatmiseks külmkambrisse, prindivad 2 eksemplari välja, millest ühe lisavad haigusloole ja teise annavad surnu transportijale. 

Patoanatoomilise lahangu teostamise aluseks on saatekiri. Programmi eHL kasutajad vormistavad elektroonse tellimuse ja lisavad saatekirja väljaprindi haigusloole. Programmi eHL-välise tellimuse vormistamine - saatekirjad. Patoanatoomilisi lahanguid teostatakse ainult tööpäeviti.