Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

PATOANATOOMILINE LAHANG ehk AUTOPSIA

Haiguste surmajärgne ehk postmortaalne diagnostika.

Lahang on koolnu surmajärgne uurimine välise vaatluse, siseelundite makroskoopilise kirjeldamise ning elunditest ja kudedest võetud materjali mikroskoopilise uurimise teel. Selleks avatakse lahangu käigus koolnu kehaõõned ning eemaldatakse siseelundid, mis võimaldab neid lähemalt uurida ja vajalikeks lisauuringuteks koelist materjali koguda. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahanguleidu kajastava lahanguprotokolli ning arstliku surmatõendi.

Kõik lahangul ilmnenud muutused kirjeldatakse lahanguprotokollis, milles tuuakse ära ka kõigi lisauuringute tulemused. Nende alusel vormistatakse lahanguprotokollis patoanatoomiline diagnoos, milles tuuakse ära põhihaigus ja selle tüsistused ning kaasuvad haigused. Patoanatoomiline epikriis ehk lahanguleiu lühikokkuvõte on dokument, milles märgitakse ära otsene surmapõhjus (sageli põhjustavad surma põhihaiguse tüsistused), põhihaigus ning patoanatoomilise ja kliinilise diagnoosi võrdlus (kas esines lahknevust nende vahel või mitte).

Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse surnu patoanatoomilisele lahangule suunanud arstile ja perearstile. 

 

SURNU SUUNAMINE PATOANATOOMILISELE LAHANGULE

Programmi eHL kasutajate poolt toimub surnu suunamine külmkambrisse ja patoanatoomilisele lahangule elektroonilise tellimuse alusel. Teistest raviasutustest toimub surnu suunamine paberkandjal dokumentide alusel (vt Uuringud - Patoanatoomiline lahang - Saatelehed). 

 

ARSTLIKU SURMATEATISE VÄLJASTAMINE

Pärast surma põhjuse tuvastamist väljastab Tartu Ülikooli Kliinikumi kantselei esmase surmatõendi (ruum 111, E-korpus, I-korrus, L. Puusepa 8, Tartu). Kontakttelefon: 731 8131.

Esmase surmatõendi võib väljastada ka raviarst või mõni teine volitatud arst.