KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Patoanatoomiline lahang

Patoanatoomiline lahang ehk autopsia on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab raviarst või perearst vastavalt seaduses sätestatud juhtudel, muudel juhtudel surnu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku või nõude alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning surma põhjuse teatise või perinataalsurma põhjuse teatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse lahangu tellinud arstile. 

Surnu suunamine patoanatoomilisele lahangule

Kliinikumisiseselt toimub surnu transpordi tellimine telefonil +372 5331 9099 (24/7). 

  • Programmi eHL kasutajad vormistavad elektroonse saatelehe surnu saatmiseks külmkambrisse, prindivad kaks eksemplari välja, millest ühe lisavad haigusloole ja teise annavad surnu transportijale. 

Patoanatoomilise lahangu teostamise aluseks on saatekiri.

  • Programmi eHL kasutajad vormistavad elektroonse tellimuse ja lisavad saatekirja väljaprindi haigusloole. 

Patoanatoomilisi lahanguid teostatakse ainult tööpäeviti. Info telefonilt +372 731 9939.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram