KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Lahkunu lähedastele

Infoleht

Surmatõendi väljastamine

Surmatõend on elektrooniline või paberkandjal dokument, mis tõendab isiku surma ja on aluseks matusetoimingute tegemiseks.

Surmatõendi saab lähedasele väljastada pärast seda, kui surma põhjus on teada ja tervise infosüsteemi edastatud ning surm rahvastikuregistris registreeritud.

Surmatõendi väljastab surnu omastele või esindajale kantselei tööajal E-R 08.00-16.00 L. Puusepa 8 E-korpus 1. korrus ruum 111, tel +372 731 8131.

Tõendi väljastamiseks on vajalik teada lahkunu isikukoodi. Tõendi saajal peab kaasas olema enda isikut tõendav dokument, matusebüroodel jt asutustel omaste volikiri. Surmatõendi saamiseks tervise infosüsteemist küsib süsteem tõendi saaja nime, isikukoodi ja seost surnuga.

Tõendi väljastamine tervishoiuasutuses on tasuta.

Surnu transport ja edasised toimingud

Surnu kättesaamiseks võtta ühendust Tartu Krematooriumiga E–L kl 8.00–16.00 telefonil +372 748 7108 või +372 586 0600 (24/7).

Surmajärgse esmase korrastuse viib läbi haigla, kus patsient suri. Patoanatoomilise lahangu järgse korrastuse viib läbi patoloogiateenistus. Edasine surnu matuseelne korrastamine ei ole meditsiiniline tegevus. Teenus on tasuline ja seda vahendavad matusebürood.

Tartu Ülikooli Kliinikumis vahendab surnute transpordi- ning külmkambris hoidmise ja väljaandmise teenust lepingupartner Tartu Krematoorium. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram