KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teenistusest

Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistus on meditsiiniline teenistus, mille tegevuse eesmärgiks on tervishoiuteenuse pakkumine patoloogia erialal – histoloogiline ja tsütoloogiline diagnostika (sh operatsiooniaegne kiirdiagnostika) ning patoanatoomiliste lahangute läbiviimine. 

Patoloogiateenistus asub L. Puusepa 8 K-korpuse 9. korrusel ja J-korpuse 0. korrusel. Osa arhiivist asub ka Riia 167.

Patoloogiateenistuse tegevus vastab "EVS-EN ISO 15189:2012 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded" nõuetele kui meditsiinilabor histopatoloogia ja tsütopatoloogia valdkonnas (Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus M017).

Avalik deklaratsioon tervishoiuasutuses valmistatud ja kasutuses olevate meditsiiniseadmete kohta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram