Apteegi koostatud raviminfo tabelid on koostatud selleks, et lihtsustada konkreetsete ravimipreparaatide või toimeainete kohta käiva info leidmist teatud ravimite käitlemist puudutavates valdkondades (nt säilitamine, manustamiseks ettevalmistamine, manustamine jne).

Ravimiinfo teatmestud on leitavad SIIT.

 

Kuna ravimipreparaadid võivad muutuda ja koos sellega ka teatmestutes olev info, siis tuleb jälgida, et osakonnas kasutusel olev teatmestu oleks värskeim. Teatmestuste uuendamisel annab Apteek sellest ka osakondadele teada.

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks