KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kliiniline logopeed

KÕNEHÄIRED:


Meie keskuse kliinilised logopeedid teostavad patsiendi kõne kompleksset hindamist ning vajadusel ravi.  Jälgime kõne arengu/taastumise dünaamikat. Meie kliinilised logopeedid on spetsialiseerunud alljärgnevate kõnehäirete raviks:

Täiskasvanud:

 • Ägedate/ krooniliste haiguste tagajärjel tekkinud afaasia, düsartria ja/ või apraksia;
 • kogelus
 • häälehäired (kähehäälsus, liiga nõrk ja/või pinges hääl, hääle katkemine ja väsimine, respiratoorse/ artikulatoorse funktsiooni probleemid seoses hääle tekitamisega ning teised häälega seotud probleemid
 • tsentraalse või perifeerse tekkega näonärvi halvatus

Lapsed:

 • 0-3-aastaste laste kõne-eelse ja kõne arengu hilistumine/patoloogiline areng ning suhtlemisoskused (arengu hindamine, jälgimine dünaamikas ja lapsevanemate nõustamine)
 • rinolaalia ja rinofoonia (huule- ja/või suulaelõhest tingitud kõnekahjustuse hindamine ja ravi)
 • kogelus
 • ekspressiivne kõnehäire (lapse väljendusoskus on märkimisväärselt madalam ealisest normtasemest, võib lisanduda artikulatsioonihäire)
 • retseptiivne kõnehäire (kannatab kõne mõistmine, tavaliselt lisandub ekspressiivne kõnehäire)
 • düsartria
 • müofunktsionaalsed puuded (näopiirkonna lihaste funktsioneerimise ja lihastoonuse kahjustus)

NEELAMISHÄIRED:

Täiskasvanud:

Kliinilised logopeedid tegelevad tõenduspõhise neelamishäirete diagnostikaga (videofluoroskoopiline uuring), nõustamisega ja raviga. Neelamishäire põhjalik diagnostika, lähtudes patsiendi kaebustest ning objektiivsest leiust, annab parima võimaluse edasise ravitaktika valikuks.

Neelamishäirete  ravimeetoditena on kasutusel erinevad neelamistehnikad ning vajadusel abistavad meetodid (neuromuskulatuurne elektriline stimulatsioon ning elektromüograafia).

Lisaks kasutatakse  DPNS®-tehnikat neelupiirkonna mõjutamiseks.

Neelamishäirega patsientidel on sageli tekkinud kaalukaotus. Koostöös taastusravi arstiga on võimalik patsiendi toitumusliku seisundi hindamine ja nõustamine.

Lapsed:

Kliiniliste logopeedide üheks oluliseks tegevuseks on pakkuda ravi neelamisprobleemidega imikutele ja (väike)lastele ning nõustada nende laste vanemaid. Imikute neelamishäirete diagnoosimise ja teraapiaga on Eestis senini tegeletud vähe ja vajadus teenuse järele on suur.

    Lapse söömisoskuste areng on tihedas vastastikuses seoses lapse oraalmotoorsete oskustega, mis omakorda on aluseks häälikute kujunemisele. Keskuses toimub väikelapse toitmissituatsiooni jälgimine, toidukonsistentsi sobivuse hindamine arvestades lapse vanust ja tema oraalmotoorseid oskusi. Rakendatakse erinevaid meetmeid oraalmotoorsete oskuste parandamiseks.

   Teraapia käigus toimub lapsevanema õpetamine – imikute ja väikelaste neelamishäirete teraapias on oluline roll meeskonnatööl, kus üheks meeskonna liikmeks on lapsevanem. Neelamisteraapias kasutatakse oraalse piirkonna stimuleerimist ning asendite korrigeerimist koostöös füsioterapeudiga. Neelamishäired lastel on sagedased enneaegsuse, neuroloogiliste häirete ning lihas- ja kromosoomihaiguste korral.

Infantiilne neelamine lastel ja täiskasvanutel:

Normaalse neelamise ajal toetub keeleots  kõvale suulaele ülemiste esihammaste taha. Infantiilne neelamismustri puhul on tegemist valesti omandatud neelamismustriga, mille korral asetseb keel neelamise momendil hammaste vahel/surub tugevasti ülemisi esihambaid. Neelamise ajal täheldatakse alahuule ja lõuatsi lihaste pinget. Mõningatel juhtudel on pingul kõik miimilised lihased ja kaelalihased. Teraapia käigus õpetab kliiniline logopeed patsiendile õige neelamismustri.  Alati kaasame teraapiasse füsioterapeudi, kes spetsiaalsete harjutustega vähendab lihaspingeid. Teraapia nõuab lapsevanema kaasamist igapäevaselt harjutuste sooritamisel. Vale neelamismustri korral kujuneb välja lahihambumus, kus ülemised ja alumised hambad ei kattu ja ülemised esihambad võivad olla liigse kaldega.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram