KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Ambulatoorse õendusabi osakond

Asume:

L. Puusepa 1a, Tartu 50406

Kontakt:

Osakonnajuhataja: Stella Gering 53 318 955 stella.gering@kliinikum.ee 


Koduõendusteenust saavad patsiendid pere- või eriarsti saatekirja alusel Tartu linnas. Teenus on tasuta ravikindlustust omavatele Tartu linna sissekirjutatud patsientidele. Lisaks perearsti saatekirjale on vajalik ka perearsti või pereõe eelnev koduvisiit patsiendi juurde, et hinnata patsiendi objektiivset seisundit ja sellest tulenevalt anda koduõele suunised ja raviplaan.

Koduse õendushoolduse läbiviimiseks peab patsiendi eluruum vastama meditsiiniliste teenuste osutamiseks vajalikele elementaarsetele hügieeninõuetele. Koduse õendusabi teenust osutavad vastava ettevalmistuse saanud õed (koduõed). Koduses õendusabis osutatakse kõiki õendus- ja hooldusteenuseid, mis ei vaja eriseadmete olemasolu või nende teenuste maht ei nõua kliendi viibimist statsionaarses hooldusraviosakonnas.

Koduõenduse eesmärgiks on:

  • haiguste ravi korral õendusprotseduuride osutamine;
  • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
  • patsientide ja nende lähedaste õpetamine;
  • tervise edendamine.

Koduõenduse sihtgruppi kuuluvad:

  • terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendusprotseduure ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldusel;
  • eakad inimesed, kes põevad kroonilisi haigusi ja vajavad ainult perioodilist arstlikku kontrolli, õendusprotseduure ning igapäevase toimetuleku õpetust; 
  • patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam statsionaarset ravi vaid profesionaalset rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram