KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Suunavale raviarstile

Koduõendusteenust (sh vähihaigete kodust toetusravi) saavad patsiendid pere- või eriarsti saatekirja alusel Tartu linnas. Teenus on tasuta ravikindlustust omavatele Tartu patsientidele. Saatekiri tuleb saata meiliaadressile TAkoduoendus@kliinikum.eeLisaks perearsti saatekirjale on vajalik ka perearsti või pereõe eelnev koduvisiit patsiendi juurde, et hinnata patsiendi objektiivset seisundit ja sellest tulenevalt anda koduõele suunised ja raviplaan.


Koduõde teostab kodus vajalikke meditsiinilisi protseduure, mis on kirjas arsti poolt antud saatekirjal. Kodudes osutatavate õendusprotseduuride nimistu on määratud sotsiaalministri määrusega.
Koduõenduse eesmärgiks on:

  • haiguste ravi korral õendusprotseduuride osutamine;
  • olemasolevate oskuste säilitamise soodustamine;
  • patsientide ja nende lähedaste õpetamine;
  • tervise edendamine.

Koduõenduse sihtgruppi kuuluvad:

  • terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendusprotseduure ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi hooldusel;
  • eakad inimesed, kes põevad kroonilisi haigusi ja vajavad ainult perioodilist arstlikku kontrolli, õendusprotseduure ning igapäevase toimetuleku õpetust;
  • patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja nad ei vaja enam statsionaarset ravi vaid profesionaalset rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid.

Teenust osutavad spetsiaalse väljaõppe saanud koduõed. Perearsti saatekirja alusel koostavad koduõenduse õde-juhtumikorraldaja ja koduõde igale patsiendile õendusplaani, mida korrigeeritakse vastavalt patsiendi vajadustele, tervislikule- ja funktsionaalsele seisundile.

Koduse õendushoolduse läbiviimiseks peab patsiendi eluruum vastama meditsiiniliste teenuste osutamiseks vajalikele elementaarsetele hügieeninõuetele. Koduse õendusabi teenust osutavad vastava ettevalmistuse saanud õed (koduõed). Koduses õendusabis osutatakse kõiki õendus- ja hooldusteenuseid, mis ei vaja eriseadmete olemasolu või nende teenuste maht ei nõua kliendi viibimist statsionaarses hooldusraviosakonnas.


Saatekirja on võimalik täita EHL-s järgmisel lehelKODUÕETEENUSE SAATEKIRI , sellisel juhul palume saata täidetud ja digitaalselt allkirjastatud saatekirjad meiliaadressil TAkoduoendus@kliinikum.ee 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram