KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Pulmonoloogia osakond

Osakonnajuht Sulev Meriste | vanemarst-õppejõud | tel 731 8930 | sulev.meriste@kliinikum.ee
Õendusjuht | Anneliis Pähn | tel 731 8931 | anneliis.pahn@kliinikum.ee
Sekretär | Mare Puusepp | tel 731 8931 | mare.puusepp@kliinikum.ee
Arstide tuba | tel 7318932
Valveõde | tel 7318933

Pulmonoloogia osakonna põhitegevuseks on statsionaarne eriarstiabi - ägedate ja krooniliste hingamisteede ning kopsuhaiguste diagnostika ja ravi.

  • Kopsupõletik, tüsistustega kopsuvähk, kopsukelme põletikulised haigused ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on sagedasemad statsionaarset ravi vajavad haigused.
  • Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kopsukahjustusega kulgevad süsteemsed sidekoehaigused ja vaskuliidid on haiguste grupp, mille käsitlus toimub sageli pulmonoloogia osakonnas ja diagnoosimiseks on vajalik erinevate erialaspetsialistide kompetents. 
  • Kopsuveresoonte kahjustusega seotud haiguste (pulmonaalhüpertensiooni erinevad vormid) diagnostika ja ravi koostöös südamehaiguste kliinikuga.
  • Harva esinevate kopsuhaiguste (harvikhaiguste) diagnostika ja ravi.
  • Uneaegsete hingamishäirete diagnostika ja ravi.
  • Kroonilise hingamispuudulikkusega seotud hapnik- ja ventilaatorravi vajaduse testimine. Vajadusel koduse raviplaani koostamine hapnik- ja ventilaatorravi haigetele.

Pulmonoloogia osakonna koosseisu kuulub bronhoskoopia üksus. Põhitöö on hingamisteede kasvajate diagnostika ja kasvajate endoskoopililine ravi meditsiiniliste näidustuste olemasolu korral. Lisaks tavapärasele fiiberbronhoskoopiale teostatakse ultraheli-bronhoskoopiat, rigiidse bronhoskoobiga invasiivset endoskoopiat.

2023. aasta lõpul on alustatud uudse metoodikana navigatsioonibronhoskoopia teostamist, mis võimaldab perifeersete kopsukollete diagnostikat.

Olulise osa pulmonoloogia osakonna tööst moodustab üliõpilaste ja residentide koolitamine.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram