KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teadus- ja õppetöö

Õppetöö

Pulmonoloogia ja rindkerekirurgia eriala diplomieelne ja järgne õpe viiakse Kopsukliinikus läbi koostöös Tartu Ülikooliga. Informatsiooni õppetöö kohta leiad Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi Kopsukliiniku kodulehelt: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/kopsukliinik

Residentuur

Residentuuritsükli sooritamine Kopsukliiniku osakondades tuleb arst-residentidel kokku leppida vastava osakonna juhataja ja eriala üldjuhendajaga.

Pulmonoloogia ja tuberkuloositsükli sooritamisest informeerida ka TÜ Kopsukliiniku sekretäri – Imbi Varris (imbi.varris@kliinikum.ee), torakaalkirurgia tsükli sooritamisest informeerida TÜ Kirurgiakliiniku sekretäri – Kaia Linkberg (kaia.linkberg@kliinikum.ee)

Residentuurikohtade hõivatus Kopsukliiniku pulmonoloogia ja tuberkuloosi osakondades on näha SIIN.

Residentuuriprogramm pulmonoloogia erialal

Residentuuriprogramm torakaalkirurgia erialal

Kirurgiliste erialade residentide teoreetilise täiendõppe kohta leiad informatsiooni Kirurgiakliiniku kodulehelt: https://www.kliinikum.ee/kirurgiakliinik/residentuur/

Teadustöö

Teadustöö toimub tihedas koostöös Tartu Ülikooliga. Täpsemat informatsiooni leiad Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi Kopsukliiniku kodulehelt: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/kopsukliinik

Kopsukliiniku juhtimisel viiakse läbi kopsuvähi sõeluuringu pilootprojekti Tartus ja Tartumaal. Täpsemat informatsiooni leiad Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituudi kodulehelt: https://tervis.ut.ee/et/soeluuring

Kopsukliinik osaleb mitmetes rahvusvahelistes uuringutes ja koostöövõrgustikes:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram