Arhitekt Pekka Koivula

Soome tipparhitekt Pekka Koivula töötab tunnustatud arhitektibüroos Arkkitektiryhmä Reino Koivula OY. Tal on suured kogemused tervishoiuasutuste projekteerimisel. Nõustab TÜ Kliinikumi eksperdina projekteerimistegevuste juures.

www.pekkakoivula.com