Eesmärk

Käesolev projekt moodustab osa Tartu Ülikooli Kliinikumi strateegilisest eesmärgist koondada aktiivravi ühte kompaktsesse süsteemi ning välja arendada Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak.

Projekti otseseks eesmärgiks on 2022. aasta lõpuks valmis ehitada ja kasutusele võtta Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärk, kus meditsiinilinnakuga liidetakse funktsionaalselt ja füüsiliselt praegu eemalasetsevad lastekliinik ja kõrvakliinik ning rajatakse kaasaegne päevakirurgiakeskus.

III ehitusjärk on loogiliseks jätkuks 2015. aastal Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel valminud II ehitusjärgule ning selle teostamine on osa Kliinikumi strateegilisest eesmärgist luua terviklik Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak, millega korraldatakse ümber hajali paiknevad kliinikud, avaldatakse positiivset mõju erialadevahelisele koostööle teaduse ning hariduse valdkonnas ning tagatakse kõigi hoonete vastavus kaasaja haiglatele esitatavatele nõuetele.