Projekt

Projekti “Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärk” eesmärgiks oli 2008. aastaks ehitada ja võtta kasutusele Tartu Ülikooli Kliinikumi uus aktiivravikompleks.

Käesolev projekt moodustab osa kliinikumi strateegilisest eesmärgist, milleks oli 2015. aastaks välja arendada Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak, rajada 3 uut korpust ja korraldada ümber olemasolevate korpuste osakondade paigutus, et nii tagada kõigi hoonete vastavus kaasaegsatele /-/nõuetele.

Projekti kogumaksumus oli 900 miljonit krooni, millest 379 miljonit kaeti Euroopa Liidu struktuurifondide meetmest 4.4. “Haiglavõrgu reorganiseerimine“.