Eesmärk

Käesolev projekt moodustab osa Tartu Ülikooli Kliinikumi strateegilisest eesmärgist koondada aktiivravi ühte kompaktsesse süsteemi ning välja arendada Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak.

Projektil on kaks peamist eesmärki:

  • Kontsentreerumine, st luuakse kompaktne ja efektiivne aktiivravikompleks, mis ühendab praegu hajali asetsevad kliinikud ja meditsiinilised teenistused
  • Lõpetada aktiivravi tegevused hoonetes, mille tehniline seisukord ei vasta tänapäeva haiglale esitatavatele nõuetele

Projekti otseseks eesmärgiks on 2015. aasta lõpuks valmis ehitada ja võtta kasutusele Tartu Ülikooli Kliinikumi aktiivravikompleksi II ehitusjärk – korpused J, K ja L, mis rajatakse Puusepa 8 meditsiinilinnaku juurde.

II ehitusjärk on loogiliseks jätkuks 2008. aastal Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel valminud I ehitusjärgule, samuti eelduseks III ja IV ehitusjärgu ettevalmistamisele.