Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärk

Käesolev projekt moodustab osa Tartu Ülikooli Kliinikumi strateegilisest eesmärgist koondada aktiivravi ühte kompaktsesse süsteemi ning välja arendada Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak.

Maarjamõisa meditsiinilinnaku arendamine on jagatud nelja etappi. Kõigi nelja etapi realiseerimise tulemusena arendatakse 2020.a välja terviklik Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak, millega korraldatakse ümber hetkel hajali paiknevad kliinikud, avaldatakse positiivset mõju erialadevahelisele koostööle teaduse ning hariduse valdkonnas ning tagatakse kõigi hoonete vastavus kaasaja haiglatele esitatavatele nõuetele.

II ehitusjärk on loogiliseks jätkuks 2008. aastal Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (ERDF) toel valminud I ehitusjärgule, samuti eelduseks III ja IV ehitusjärgu ettevalmistamisele.

Projekti otseseks eesmärgiks on 2015. aasta lõpuks valmis ehitada ja võtta kasutusele Tartu Ülikooli Kliinikumi aktiivravikompleksi II ehitusjärk – korpused J, K ja L, mis rajatakse Puusepa 8 meditsiinilinnaku juurde.

Sotsiaalministeerium on esitanud Euroopa Komisjonile taotluse suurprojekti rahastamiseks Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (ERDF) «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna 6 “Tervishoiu-ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” raames.