Tegevused

Projekti tulemusena ellurakendatav II ehitusjärjekord hõlmab 3 uue korpuse (J, K ja L) rajamist esimeses ehitusjärgus rajatud G- korpuse ja olemasoleva haigla F- korpuse vahele:

  • Uue ravikompleksi juurde rajatakse kiiritusravi keskus koos kaasaegse tehnoloogiaga sh soetatakse 2 uue põlvkonna lineaarkiirendit, kokku luuakse valmidus 4 kiirendi jaoks;
  • Koondatakse ja kaasajastatakse hematoloogia-onkoloogia kliiniku, sisekliiniku, silmakliiniku ja kardiokirurgia osakonna ruumid;
  • Rajatakse ruumid endoskoopiakeskuse, patoloogiateenistuse, ühendlabori ja haigla apteegi jaoks;
  • Koondatakse ambulatoorne eriarstiabi ning päevastatsionaar vastava erialakliiniku juurde uues ravikompleksis.