Tulemused

Käesoleva projekti elluviimine mõjutab muuhulgas positiivselt  ka haigla ressursikasutust.

Personali seisukohast toob koduõendus- ja päevaõendusteenuse pakkumise korraldamine suuremates keskustes kaasa majandusliku efektiivsuse kasvu ning väiksema personali arvu. 
Meditsiiniline abi ja konsultatsioonid – hetkel paikneb Kliinikumi õendushoolduse osakonna hoone aadressil Riia 167, mis asub Kliinikumi aktiivravikompleksist eemal. Õendushoolduse osakonna uus hoone L. Puusepa tänaval asub aga otse aktiivravilinnaku kõrval, mis tähendab, et patsiente on senisest oluliselt mugavam haigla aktiivravikompleksi uuringutele või eriarsti vastuvõtule suunata.

Ruumid – pärast projekti lõppu pakutakse Puusepa 6 hoones täispaketti hooldusravi teenuseid: statsionaarset hooldusravi, koduõendust  ning päevaõendust. Seega on olemas kõik eeldused integreeritud õendushoolduse süsteemi väljakujundamiseks ning teenuste sünergilise arengu tagamiseks. Kuna kõrvalmajas asub ka üks Eesti moodsamaid aktiivravikorpusi, on ka eriarstiabi õendushoolduse osakonna patsientidele vajadusel kiiresti tagatud.

Päevaõendusteenuse pakkumisel väljendub efektiivne ressursikasutus selles, et päevaõenduskeskus rajatakse suurema osakonna juurde, kus on olemas sedavõrd palju kompetentset personali, et päevaõenduskeskusesse tuleb lisaks tööle võtta vaid 1,5 õde ja 1,5 hooldajat. Kõik muud vajalikud spetsialistid on olemas samas hoones.

Alljärgnev tabel selgitab kokkuvõtlikult Kliinikumi osakondade paiknemist enne ja pärast projekti:

Osakond/kliinikAsukoht enne projektiAsukoht pärast projekti
Õendushoolduse osakondRiia 167L. Puusepa 6
Statsionaarse taastusravi osakondRiia 167Riia 167
SisekliinikL. Puusepa 6Kliinikumi uus hetkel ehitatav hoone