Tulemus

Projekti peamiseks tulemuseks on :

  • Paraneb oluliselt arstiabi osutamise kvaliteet ja kiirus;
  • Paraneb meditsiiniteenuste kättesaadavus: suurenenud kaasaegne infrastruktuur (netopind 30 400 m²) võimaldab tõsta aktiivravi teenuste mahtu ja kvaliteeti;
  • Aktiivravi kontsentreeritakse ühte kompaktsesse süsteemi: amortiseerunud hoone Vallikraavi 10 jääb edaspidi meditsiinilisest kasutusest välja;
  • Parem arstiabi kättesaadavus ja meditsiinialase oskusteabe kontsentreerumine aitavad vähendada raskeid tüsistusi, mis võivad tekkida väära või hilinenud ravi tulemusena;
  • Kliinikumi koondamise tulemusena ühte meditsiinilinnakusse väheneb personali ja patsientide ränne ja meditsiiniline transport;
  • Paranevad personali töötingimused;
  • Kvaliteetse ja kõrgtehnoloogial baseeruva tuumikhaigla olemasolu piirkonnas suurendab piirkonna sotsiaalset turvalisust ja sidusust.