Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium vastutab riigi tööturu ja töökeskkonna, rahva tervise kaitse ja arstiabi, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande korraldamise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest.

Sotsiaalministeerium on Euroopa liidu struktuurifondide meetme 4.4. Haiglavõrgu reorganiseerimine rakendusüksus.

www.sm.ee