Tegevused

Projekti tegevused puudutavad eelkõige õendushoolduse osakonna tegevuskeskkonna parendamist – nimetatud osakond kolitakse ümber praegusesse sisekliiniku hoonesse aadressil L. Puusepa 6. 

Nimetatud ümberkorraldus on vajalik arvestades asjaolu, et rahvastiku üldise vananemise kontekstis vajadus õendus- ja hooldusteenuste järele üha kasvab. Seega peab ka Kliinikum erinevatest arengukavadest ning nõudlusest lähtuvalt vajalikuks pakutavate teenuste mahtu suurendada ning teenuste valikut laiendada. 

Hetkel asub L. Puusepa 6 hoones Kliinikumi sisekliinik, mis aga peale Kliinikumi uue hoone teise ehitusjärgu lõppu 2013. aastal oma praegusest asukohast välja kolib. Seega jääb Puusepa 6 hoone vabaks. Kuna tegu on nii suuruselt kui funktsionaalselt õendus- ja hooldusteenuste osutamiseks igati sobiva hoonega, on Kliinikum otsustanud õendushoolduse  osakonna tegevuse alates 2015. aastast  L. Puusepa tänavale üle kolida.