KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Suunavale raviarstile

Ägeda haigestumisega haiglaravil oleva patsiendi statsionaarsele taastusravile broneerimise teostab raviarst või taastusarst. Patsiendid ja omaksed statsionaarsele taastusravile broneeringut esitada ei saa (vt. kehtiv EHK raviteenuste hinnakiri  § 13. Statsionaarne taastusravi.).

Statsinaarsele taastusravile suunamiseks tuleb suunaval arstil leppida kokku patsiendi ravile saabumise aeg. Patsiente broneerib ravile osakonna sekretär telefonil 731 8989 või e-maili teel stats.taastusravi@kliinikum.ee

Broneerimisel on nõutavad täita ja saata järgnev tabel

Patsiendile kaasa anda saatekiri  ja  väljavõte eelmisest ravijuhtumist. 

Funktsioone toetavale omaosalusega statsionaarsele taastusravile (üle 6 kuu vanuste ja krooniliste haigusjuhtumite korral) suunamisel on lisaks tabelile nõutav saatekiri mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • EKG, Analüüsid hiljemalt 2 nädalat varem (kliiniline veri ja uriin, elektrolüüdid, kolesterool, transaminaasid, CRV, vajadusel jääkained ja muud põletikunäitajad) ja viimase 6 kuu uuringute tulemused
 • Viimase 12 kuu jooksul taastusravil viibimiste ajad ja kohad ja füsioteraapiateenuste arv
 • Praegune medikamentoosne ravi ja abivahendite nimekiri
 • Suunava asutuse nimi ja reg. kood, suunava arsti nimi, kood ja kontakttelefon

Statsionaarse taastusravi osakond pakub eelkõige intensiivset postakuutset taastusravi.

Aktiivset taastusravi vajav patsient peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Esineb raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret järgnevast loetelust: 
  • kõnefunktsiooni häire
  • neelamisfunktsiooni häire
  • mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired
  • põie- ja/või soolefunktsioonide häired
  • tegutsemis- ja osalemisfunktsioonihäire tingituna käe motoorika häires
 • Patsiendi vaimne ja füüsiline seisund võimaldavad osaleda taastusravi programmis vähemalt kolm tundi päevas viis kuni kuus korda nädalas.
 • Patsient on õppimisvõimeline ja koostöövalmis.
 • Patsient on teadvusel, stabiilse hemodünaamikaga, ekstubeeritud vähemalt 48 tundi enne taastusravile suunamist
 • Patsiendil ei esine ägedaid põletikulisi protsesse, talle ei rakendu MRSA-kontaktisolatsiooni ja ta ei põe nakkushaigusi.
 • Patsiendile on teostatud kõik põhihaiguse või kaasuvate haiguste ja seisundite tõttu vajalikud uuringud ja analüüsid ning ravi jätkamine on võimalik taastusravi osakonnas.
 • Patsiendil ei esine ägedat psühhoosi.
 • Patsiendi suunamisel kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.
 • Kui ülalloetletud kriteeriumid ei ole rakendatavad, saab ravile suunata ambulatoorse taastusarsti või perearsti suunamisega krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral funktsioone toetavaks taastusraviks.

Kui selgub, et patsiendil ei ole võimalik tulla taastusravile kokkulepitud ajal, palume sellest koheselt teavitada osakonna sekretäri tel 731 8989.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram