KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teenused asutustele

Asutuste töötajate tervisekontrolli maksumus koostatakse individuaalselt ning võimalusel töökeskkonna riskianalüüsi ja töötajate töökeskkonna ohutegureid arvesse võttes. Hinnapakkumise küsimiseks palume saata mail aadressile tootervishoid@kliinikum.ee 

Töötervishoiu teenused asutustele:

 • vajadusel töötervishoiuarsti poolt töökoha külastus, nõustamine
 • töötajate tervisekontroll koos terviseuuringutega:
  • arstlik läbivaatus - algab põhjaliku vestlusega ehk anamneesikogumise ja läbivaatusega, luu-ja lihaskonna seisundi kontroll, kopsude ja südametoonide kuulamine, töötaja üldine terviseseisundi hinnang, nõustamine. Tööandjale otsuse koostamine töötaja sobivuse kohta antud ametikohal, soovitused töövõime paremaks säilitamiseks. Vajadusel suunamine erialaarstide konsultatsioonile ja taastusravile.
  • laboratoorsed analüüsid (Kolesterooli määramiseks olla eelnevalt söömata/joomata 12h. Veresuhkru määramiseks tuleb olla söömata/joomata vähemalt 2h. Juua võib vett.)
  • radioloogilised uuringud
  • südame-vereringesüsteemi uuringud (elektrokardiogramm, koormustest)
  • hingamisfunktsiooni uuring (spirograafia)
  • kuulmisuuring (toonaudiomeetria)
  • nägemisteravuse ja värvitaju kontroll - prillide olemasolul palume need kaasa võtta. (vajadusel nägemist korrigeerivate abivahendite – prillid/läätsed – määramine silmaarsti poolt)
 • vajadusel suunamine teiste erialaarstide vastuvõtule;
 • vajadusel (taastus-) ravile suunamine
 • tervisetõendite väljastamine/pikendamine
 • eelnev ja perioodiline tervisekontroll kõikide elukutsete esindajatele, vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ja selle alusel kehtestatud määrustele
 • meretöölepingu sõlmijate, laevapere liikmete ja mereõppeasutusse õppimaasujate tervisekontroll

Täiendavat infot on võimalik saada keskuse sekretärilt tel. 7319 110 või tootervishoid@kliinikum.ee 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561  
Töötajate tervisekontrolli kord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/1005703  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram