KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kliinikust

Administratsioon

Dr Sander Pajusalu
kliinikujuht,
vanemarst-õppejõud neditsiinigeneetika erialal
Külli Kevväi
sekretär-spetsialist

Kliinilise geneetika osakond

Dr Karit Reinson
osakonnajuht,
arst-õppejõud pediaatria erialal
Dr Tiia Reimand
vanemarst-õppejõud meditsiinigeneetika erialal,
Tartu kliinilise üksuse juht
Dr Laura Roht
arst-õppejõud meditsiinigeneetika erialal,
Tallinna kliinilise üksuse juht
Prof Katrin Õunap
vanemarst-õppejõud meditsiinigeneetika erialal,
Harvikhaiguste kompetentsikeskuse juht

Laboratoorse geneetika osakond

Dr Tiina Kahre
osakonnajuht,
vanemarst-õppejõud pediaatria erialal
Annika Kriisa
juhtiv bioanalüütik
Hanno Roomere
vanemlaborispetsialist,
molekulaardiagnostika labor
Pille Tammur
vanemlaborispetsialist,
tsütogeneetika labor
Mihkel Ilisson
laborispetsialist, ainevahetushaiguste labor
Tiiu Roovere
laborispetsialist,
geneetika labor Tallinnas
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram