Avaleht Uue aasta tervitused
Uue aasta tervitused Prindi
Esmaspäev, 25 Jaanuar 2010 12:34

 

Kannantlikku meelt. Iga pakase järel tuleb sula, põua järel vihm, masu järel jälle matõ ehk majandustõus. Kui poleks ööd, ei oleks ka päeva. Ootame ära. Ja mitte ainult, et ootame ära, vaid proovime ka ise ”helget homset” lähemale tuua ja surutist mitte depressiivsemaks maalida.

Solidaarsust. Musketäride loosung ”Üks kõigi, kõik ühe eest!” on eriti aktuaalne piirsituatsioonides. Selles võtmes oli eriti meeldiv aasta alguses allkirjastada õdesid ja hooldajaid hõlmavate ametiühingute esindajatega lepet, mis ühest küljest vähendab küll tähtajaliselt mitmeid töövõtja hüvesid kuid teisalt annab õendus-hoolduspersonalile koondamiskaitse. Paraku kipub siin-seal ikkagi esinema mõtteviisi, et ”pole minu asi, kust kuningas kulda võtab” ning ”Üks kõigi, igüks oma raha eest”. Ühes katla servas ei saa rammusamat leent keeta ning keerulisel ajal üritada sealt teiste eest ja arvelt endale pekitükki välja õngitseda pole lihtsalt ilus.

Empaatiat. Mõelgem korragi nädalas, kas ma saan/sain midagi ka teiste heaks teha, olgu see siis piltlikult kasvõi tihasele pekk või ligemesele hea, tunnustav sõna. Olgu teie tuba soe, leib laual ja lapsed terved!

 


Urmas Siigur
juhatuse esimees


Hea Kliinikumi pere!

Alanud aasta on kokkuhoiu ja kokkuhoidmise aasta. Kui kokkuhoid säästmise mõttes sunnib meid kõiki enam pingutama ja oma ressursse põhjalikult üle vaatama, siis omavaheline kokkuhoidmine ja koostöö avab kindlasti rohkelt uusi väljavaated. Kliinikumi ja Tartu linna vaheline koostöö on muutunud aastatega järjest tihedamaks ja mitmekesisemaks ning selle vilju on saanud nautida kõik Tartu elanikud. Koos teiste tartlastega võin vaid rõõmustada selle üle, et meie kasutuses on tipptasemel meditsiiniteenused. Tänan teid ja soovin edu nii ravi- kui teadustöös ning loodan, et meievaheline koostöö süveneb ka eeloleval aastal.

 


Urmas Kruuse
Tartu linnapea


Soovin, et Kliinikum jätkaks sama kindlalt Eesti meditsiini lipulaevana. Möödunud aasta ei olnud kergete killast, kuid oleme suutnud tõestada, et meditsiinialane professionaalsus võib käia käsikäes ettenägeliku majandamisega. Teeb heameelt, et Kliinikum toimib ühtse meeskonnana, kes suudab vajadusel enda eest seista, kuid näeb alati ka laiemat pilti ühiskonnas ja majanduses toimuvast. Loodan, et 2010. aasta toob üha enam häid uudiseid, et maksulaekumised lubavad Haigekassal teha mõne lisaeelarve, et Maarjamõisa uue ehitusjärgu projekt saab maailmaklassi ülikoolihaiglale kohane, ja et valimiste ootus või kuri meedia häiriksid võimalikult vähe tohtrite õilsat ametit!

 


Aare Järvan
nõukogu esimees

 

Alanud aastaks – rohkem kollegiaalsust, rahulikku meelt ja põhjalikku analüüsi oluliste otsuste tegemisel. Keeruline majandusolukord ei tohiks kuidagi vähendada meie tähelepanelikkust patsientide ja kolleegide vastu. Soovin, et arstiüliõpilane või resident oleks igas osakonnas oodatud ja soojalt vastu võetud noor kolleeg ja et huvi teadustöö vastu kasvaks järjepidevalt nii arstide kui üliõpilaste hulgas.

Tegusat ja saavutusterohket aastat soovides,

 


Joel Starkopf
TÜ arstiteaduskonna dekaan

 

Hea Kliinikumi pere!

Selja taha on jäänud ehk üks keerulisemaid aastaid taasiseseisvunud Eesti elus. Aitäh kõigile möödunud väga raske aastaga toimetulemise eest ja panuse eest Eesti inimeste tervise heaks.

Tõenäoliselt saab uus aasta olema samuti keeruline. Eelmise aasta ühe silmapaistvaima sündmuse ehk laulu- ja tantsupeo tunnuslauseks oli „Ühes hingamine”. Usun, et just ühist hingamist ja koostööd on meil sel aastal vaja ehk enam kui kunagi varem. Ärgem kartkem otsida koos lahendusi ka esmapilgul väljapääsmatuna näivatest olukordadest. Uskugem nii endasse kui enda ümber olijatesse!

 


Hanno Pevkur
sotsiaalminister

 

 

Kliinikumi leht


Esilehe uudis

Kutse Peep Talvingu inauguratsiooniloengule „Vigastuste epideemia kirurgi pilgu läbi“

Kutse Tartu ülikooli kirurgiliste haiguste professori Peep Talvingu inauguratsiooniloengule „Vigastuste epideemia kirurgi pilgu läbi“ neljapäeval, 18. mail 2017. aastal kell 16.15 ülikooli aulas.


Kuigi vigastuste üleilmsel epideemial on väga suur negatiivne mõju, pole see saanud teaduslike analüüside ja ennetuslike meetmete tarbeks proportsionaalset rahastust. Läbivate vigastuste esinemine on tänu relvaseaduste karmistamisele kõikjal maailmas vähenenud, kuid sõjategevus avaldab üleilmsele rahvatervisele olulist mõju. Arengumaade majanduslik areng on taganud sealsele elanikkonnale paremad transpordivõimalused, mis on omakorda suurendanud liiklustraumade arvu.


Kuigi Eesti on läbivate vigastuste eest kaitstud, on siinne vigastussurmade osakaal Euroopa Liidu keskmisest kõrgem ning selle põhjused vajavad üksikasjalikumat kaardistamist ja sekkumist. Inauguratsiooniloeng annab ülevaate üleilmsest traumaatiliste vigastuste epidemioloogiast, arengust, raviaspektidest ning tulevikuväljavaadetest. Kas maailm on turvaline paik? Mida toob tulevik?


Kõik huvilised on oodatud.

 

Kliinikumi Leht

 
Kliinikumi preemia 2017

Kliinikumi juhatus kuulutas välja kliinikumi preemia konkursi. Kliinikumi preemiaga tunnustatakse teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimese tervise parandamisele.

 

Vastavalt preemiastatuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi. Vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata üks kord.

 

Kliinikumi preemiat antakse tänavu välja juba üheksateistkümnendat korda, eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull ja prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik.

 

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 20. aprilliks 2017 e-posti aadressile kristi.tael@kliinikum.ee.

 

Kliinikumi preemia annab laureaadile üle juhatuse esimees Urmas Siigur 17. mail Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval kliinikumi konverentsil. Kliinikumi konverentsi fookus keskendub tervishoiu rahastamisele.

 

Kliinikumi Leht

 

Numbriuudis

Üle 300 000

euro kogus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2013. aastal

 
25

 

aastat Tartu Arstide Liitu.

 
63

 

Venemaa sünnitajat naistekliinikus 2012. aastal.

 
3

 

tudengit esimesest sessist.

 
10 aastat

 

õenduskvaliteedi rühma loomisest.

 
1:10532

 

Praderi-Willi sündroomi levimus Eestis.

 
4

 

arvamust streigi kohta.

 

 
2

 

doktoritöö kaitsmist.

 
8

 

abiarsti kliinikumis.

 
11.

 

klass käis kliinikumiga tutvumas.

 
4 x 40

 

tööaastat kliinikumis.

 
685

 

tänuavaldust kliinikumile 2011. aastal.

 
9

 

aastat kaasaegset jäätmekäitlust.

 
2

 

meditsiinitehnika tootjat tutvustavad ennast.

 
5

uut töötajat patoloogiateenistuses.

 
§ 766

 võlaõigusseaduses sätestab, kuidas teavitada patsienti.

 
6.

 

päev arstiks õppimas.

 
1.
Eesti arst valiti Kuningliku Arstide Kolleegiumi liikmeks.
 
10
aastat ettepanekute ja kaebuste süsteemi.