Avaleht Uue aasta tervitused
Uue aasta tervitused Prindi
Esmaspäev, 25 Jaanuar 2010 12:34

 

Kannantlikku meelt. Iga pakase järel tuleb sula, põua järel vihm, masu järel jälle matõ ehk majandustõus. Kui poleks ööd, ei oleks ka päeva. Ootame ära. Ja mitte ainult, et ootame ära, vaid proovime ka ise ”helget homset” lähemale tuua ja surutist mitte depressiivsemaks maalida.

Solidaarsust. Musketäride loosung ”Üks kõigi, kõik ühe eest!” on eriti aktuaalne piirsituatsioonides. Selles võtmes oli eriti meeldiv aasta alguses allkirjastada õdesid ja hooldajaid hõlmavate ametiühingute esindajatega lepet, mis ühest küljest vähendab küll tähtajaliselt mitmeid töövõtja hüvesid kuid teisalt annab õendus-hoolduspersonalile koondamiskaitse. Paraku kipub siin-seal ikkagi esinema mõtteviisi, et ”pole minu asi, kust kuningas kulda võtab” ning ”Üks kõigi, igüks oma raha eest”. Ühes katla servas ei saa rammusamat leent keeta ning keerulisel ajal üritada sealt teiste eest ja arvelt endale pekitükki välja õngitseda pole lihtsalt ilus.

Empaatiat. Mõelgem korragi nädalas, kas ma saan/sain midagi ka teiste heaks teha, olgu see siis piltlikult kasvõi tihasele pekk või ligemesele hea, tunnustav sõna. Olgu teie tuba soe, leib laual ja lapsed terved!

 


Urmas Siigur
juhatuse esimees


Hea Kliinikumi pere!

Alanud aasta on kokkuhoiu ja kokkuhoidmise aasta. Kui kokkuhoid säästmise mõttes sunnib meid kõiki enam pingutama ja oma ressursse põhjalikult üle vaatama, siis omavaheline kokkuhoidmine ja koostöö avab kindlasti rohkelt uusi väljavaated. Kliinikumi ja Tartu linna vaheline koostöö on muutunud aastatega järjest tihedamaks ja mitmekesisemaks ning selle vilju on saanud nautida kõik Tartu elanikud. Koos teiste tartlastega võin vaid rõõmustada selle üle, et meie kasutuses on tipptasemel meditsiiniteenused. Tänan teid ja soovin edu nii ravi- kui teadustöös ning loodan, et meievaheline koostöö süveneb ka eeloleval aastal.

 


Urmas Kruuse
Tartu linnapea


Soovin, et Kliinikum jätkaks sama kindlalt Eesti meditsiini lipulaevana. Möödunud aasta ei olnud kergete killast, kuid oleme suutnud tõestada, et meditsiinialane professionaalsus võib käia käsikäes ettenägeliku majandamisega. Teeb heameelt, et Kliinikum toimib ühtse meeskonnana, kes suudab vajadusel enda eest seista, kuid näeb alati ka laiemat pilti ühiskonnas ja majanduses toimuvast. Loodan, et 2010. aasta toob üha enam häid uudiseid, et maksulaekumised lubavad Haigekassal teha mõne lisaeelarve, et Maarjamõisa uue ehitusjärgu projekt saab maailmaklassi ülikoolihaiglale kohane, ja et valimiste ootus või kuri meedia häiriksid võimalikult vähe tohtrite õilsat ametit!

 


Aare Järvan
nõukogu esimees

 

Alanud aastaks – rohkem kollegiaalsust, rahulikku meelt ja põhjalikku analüüsi oluliste otsuste tegemisel. Keeruline majandusolukord ei tohiks kuidagi vähendada meie tähelepanelikkust patsientide ja kolleegide vastu. Soovin, et arstiüliõpilane või resident oleks igas osakonnas oodatud ja soojalt vastu võetud noor kolleeg ja et huvi teadustöö vastu kasvaks järjepidevalt nii arstide kui üliõpilaste hulgas.

Tegusat ja saavutusterohket aastat soovides,

 


Joel Starkopf
TÜ arstiteaduskonna dekaan

 

Hea Kliinikumi pere!

Selja taha on jäänud ehk üks keerulisemaid aastaid taasiseseisvunud Eesti elus. Aitäh kõigile möödunud väga raske aastaga toimetulemise eest ja panuse eest Eesti inimeste tervise heaks.

Tõenäoliselt saab uus aasta olema samuti keeruline. Eelmise aasta ühe silmapaistvaima sündmuse ehk laulu- ja tantsupeo tunnuslauseks oli „Ühes hingamine”. Usun, et just ühist hingamist ja koostööd on meil sel aastal vaja ehk enam kui kunagi varem. Ärgem kartkem otsida koos lahendusi ka esmapilgul väljapääsmatuna näivatest olukordadest. Uskugem nii endasse kui enda ümber olijatesse!

 


Hanno Pevkur
sotsiaalminister

 

 

Kliinikumi leht


Esilehe uudis

Professor Jaan Eha valiti akadeemikuks

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis 7. detsembril loodusteaduste ja meditsiini valdkonna akadeemikuks Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku juhataja professor Jaan Eha.


Professor Ehal on olnud suur roll invasiivkardioloogia rajajana Eestis – 1982. aastal tegi ta Eesti esimese perkutaanse koronaarinterventsiooni, millest tänaseks on saanud südame isheemiatõve ravi nurgakivi.


Aastal 2002 valiti professor Jaan Eha kļiinikumi kardioloogia kliiniku juhatajaks ning 2004. aastal Tartu ülikooli kardioloogia professoriks. Ta on koolitanud uue põlvkonna kardiolooge, olles tunnustatud õppejõud ning edukas doktoritööde juhendaja. Professor Eha on tänapäevase kardioloogia õppekava ja residentuuri rajaja Eestis.


Kliinikumi Leht

 
Kliinikumi nõukogul on kaks uut liiget

Detsembrikuust kuuluvad Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukokku Maris Jesse ja Igor Abarenkov.


Maris Jesse on lõpetanud 1993. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Ta omab magistrikraadi tervisepoliitikas ja -rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine’st ja London School of Economics and Political Science’st.


Maris Jesse oli aastatel 2008–2016 Tervise Arengu Instituudi direktor, 2005–2007 Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga (Maailmapank) tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on olnud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütik. Aastast 1996 töötas ta haigekassas, alates 1997. aastast Keskhaigekassa direktorina. 1995–1996 töötas Maris Jesse sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonnas peaspetsialistina, 1994 Maailmapanga konsultandina ja 1993–1994 töötas ta Riigikantselei referendina.


Alates 2016. aastast on ta ÜRO peasekretäri komisjoni „Tervisesektori tööhõive ja majanduskasv“ liige. Varem, 2015–2016, on Maris Jesse olnud Maailma terviseorganisatsiooni valitsemisreformi töörühma liige (Euroopa Liidu liikmesriikide esindaja); 2013–2015 Rahvusvahelise Rahvatervise Instituudi Assotsiatsiooni (IANPHI) nõukogu liige; 2013–2014 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni maastrateegia töörühma liige; 2009–2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Täitevkogu liige, sh Euroopa Liidu ühisseisukohtade eestkõneleja 2011–2012 ning aastatel 2011–2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni alalise komitee vaatlejaliige.


Alates 2008. Aastast võtab Maris Jesse osa Maailma Terviseorganisatsiooni valitsemisorganite (Terviseassamblee Täitevkogu, Regionaalkomitee, Alaline komitee) tööst Eesti delegatsiooni liikmena ja juhina.


Maris Jesse on Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna peremeditsiini ja rahvatervise instituudi nõukogu liige, Vabariigi Valitsuse soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige, Tallinna ülikooli kuratooriumi liige, Vabariigi Valitsuse uimastiploiitika komisjoni liige. Maris Jesse on Tartu ülikooli tervishoiuinstituudis külalislektor.


Kliinikumi Leht

 

Numbriuudis

Üle 300 000

euro kogus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2013. aastal

 
25

 

aastat Tartu Arstide Liitu.

 
63

 

Venemaa sünnitajat naistekliinikus 2012. aastal.

 
3

 

tudengit esimesest sessist.

 
10 aastat

 

õenduskvaliteedi rühma loomisest.

 
1:10532

 

Praderi-Willi sündroomi levimus Eestis.

 
4

 

arvamust streigi kohta.

 

 
2

 

doktoritöö kaitsmist.

 
8

 

abiarsti kliinikumis.

 
11.

 

klass käis kliinikumiga tutvumas.

 
4 x 40

 

tööaastat kliinikumis.

 
685

 

tänuavaldust kliinikumile 2011. aastal.

 
9

 

aastat kaasaegset jäätmekäitlust.

 
2

 

meditsiinitehnika tootjat tutvustavad ennast.

 
5

uut töötajat patoloogiateenistuses.

 
§ 766

 võlaõigusseaduses sätestab, kuidas teavitada patsienti.

 
6.

 

päev arstiks õppimas.

 
1.
Eesti arst valiti Kuningliku Arstide Kolleegiumi liikmeks.
 
10
aastat ettepanekute ja kaebuste süsteemi.