C-viirus on üks peamisi kroonilise maksahaiguse – hepatiidi ja tsirroosi – põhjuseid Eestis ning viirusest tervistumine on elutähtis paljudele. Eesti Haigekassa otsus lisada 100% soodusmääraga ravimite loetellu alates 01.01.2016 gastroenteroloogi ja infektsionisti väljakirjutamisõigusega ravimid Viekirax (ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir) ja Exviera (dasabuviir) tõendab pöördepunkti C-hepatiidi ravis Eestis.

 

C-viiruse vastu üksnes tablettidega
Viekirax (ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir) ja Exviera (dasabuviir) toimivad C-viiruse mittestruktuurvalkudele, mille ülesandeks on viiruse genoomilt transleeritava polüproteiini mittestruktuurse osa lõikamine funktsioneerivateks valkudeks, erinevalt. Paritapreviir on NS3/4A proteaasi inhibiitor, ombitasviir NS5A inhibiitor ja dasabuviir NS5B polümeraasi inhibiitor, ritonaviir on CYP3A inhibiitor, mis suurendab paritrapreviiri toimet. Seega need ravimid lõpetavad C-viiruse replikatsiooni ehk siis viiruse elu.


Exviera ja Viekirax on näidustatud C-viirusega genotüüp 1 ja genotüüp 4 nii ravinaiivsetele (varasemalt alfapeginterferooni ja ribaviriiniga ravimata) kui ravikogenuile (eelneva mittetulemusliku viirusevastase raviga) nii hepatiidiga kui kompenseeritud maksatsirroosiga patsientidel, HIV kaasnakkuse esinemisel, neerupuudulikkusega patsientidel ja ka maksasiirikuga patsientidel. Viirusevastase ravi, 3 tabletti hommikul ja 1 tablett õhtul, kestus on 12 nädalat, erandiks 24-nädalane ravi maksasiirikuga patsientidel ning genotüüp 1a ja genotüüp 4 maksatsirroosiga patsientidel. Kõrvaltoimed ei ole ravi ajal probleemiks, hepatiidiga patsiendid ja kompenseeritud tsirroosiga patsiendid on kõrvaltoimete osas erinevuseta.

 

Tervistumine C-viirusest teeb ilma
Uuringus PEARL III tervistus C-viirusest 99% 419-st ravinaiivsest genotüüp 1b hepatiidipatsiendist. Uuringus TURQUOISE-II osalenud 68-st genotüüp 1b ravinaiivsest ja ravikogenud tsirroosipatsiendist tervistus C-viirusest 99%, kusjuures tulemus ei erinenud ravinaiivseil ja ravikogenuil. Uuringus TURQUOISE-III osalenud tsirroosiga patsiendid, kellest 55% oli ravikogenuid, tervistusid C-viirusest kõik.

 

Võimalus ka kerge maksafibroosiga patsiendile
C-hepatiidi üks olulisemaid prognostilisi tegureid on maksafibroosiaste, mis korreleerub tsirroosi ja tema tüsistuste tekke riskiga. Eesti Haigekassa soodusravimite loetellu on lisatud uute viirusevastaste ravimite 100% soodusmääraga väljakirjutamine lisaks mõõduka maksafibroosiga, raske maksafibroosiga ja tsirroosiga patsientidele ka kerge maksafibroosiga patsientidele. Aastaid on maksafibroosi hinnatud maksabiopsial võetud maksabioptaadis. Ainukesena Eestis on Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinikus juba paar aastat kasutatud argitöös maksafibroosi määramiseks ultrahelielastograafiat. Ei ole võimalik ülehinnata asjaolu, et ultrahelielastograafia on patsiendile lihtne, ohutu, teiste uuringumeetoditega võrreldes odavam ja korduvalt teostatav, võimaldades hinnata ka maksafibroosi muutumist ajas.

 

Kõik ei ole veel klaar
Ligikaudu 25% Eesti C-hepatiidiga patsientidest on genotüüp 3 ja genotüüp 2 viirusega. Nemad peavad tulemuslikku tablettravi veel ootama. Maksafibroosita või minimaalse maksafibroosiga patsientide viirusevastases ravis Eestis võib endiselt kasutada süstitavat alfapeginterferooni ja ribaviriinitablette.


C-viirusest tervistumine väldib raske maksafibroosiga patsiendil maksatsirroosi ja selle tüsistuste teket, kuid ei välista maksarakkvähi tekkevõimalust. Seetõttu on C-viirusest tervistunud raske maksafibroosiga patsientidel ultraheliuuring maksastruktuuri hindamiseks kaks korda aastas näidustatud.

 

Kokkuvõtteks
Pöördepunkt C-viirusest jagusaamisel on tulemuslike, ainult suukaudsete, mittekattuva resistentsusprofiiliga, lühikese ravikestusega, väheste vastunäidustuste ja kõrvaltoimetega ravimite kasutuselevõtt. Oluline on uute ravimite soodusmääraga kindlustamine rohkemaile patsientidele – ka kerge maksafibroosiga patsientidele. Sellise strateegiaga on 2030. aastaks Eestis prognoositav C-hepatiidiga patsientide arvu vähenemine 50% võrra, kompenseeritud C-maksatsirroosiga patsientide arvu 60% ja dekompenseeritud C-maksatsirroosiga patsientide arvu vähenemine 80% võrra.

 

Dotsent Riina Salupere
Gastroenteroloogia osakonna juhataja


Loe lisaks Kliinikumi Lehest:

  • Uus mitteinvasiivne ultrahelimeetod sisekliinikus. Kliinikumi leht 2014, nr.163.
  • C-hepatiit vajab valvelolekut. Kliinikumi Leht 2015, nr.172.
  • Kliinikumis alustas vastuvõttu hepatiidiõde. Kliinikumi Leht 2015, nr 172.

Loe lisaks maailmast:

  • Alfaleh FZ, Nugrahini N, Maticic M, et al. Strategies to manage hepatitis C virus infection disease burden. J Viral Hepat 2015; 22: 42–65.
  • Feld JJ, Moreno C, Trinh R, et al. Sustained virologic response of 100% in HCV genotype 1b patients with cirrhosis receiving ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir for 12 weeks. J Hepatol 2016; 64: 301–307.
  • European Association for the Study of the Liver. EASL Recommendations on treatment of hepatitis C 2015. J Hepatol 2015; 63: 199–236.
  • European Association for the Study of the Liver. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. J Hepatol 2015; 63: 237–264.