lk4 Virge Pall2015. aasta oli Tartu Ülikooli Kliinikumi elundisiirdamismeeskonnale töine ja uuendusterohke. Aasta märksõnad olid „ESIMEST KORDA EESTIS" ehk siis mullu leidis aset Eesti esimene ...


... laparoskoopiline doonornefrektoomia elusdoonoril;
... maksasiirdamine, kus kasutati välisriigist imporditud doonorelundit;
... kõhunäärme ja neeru samaaegne siirdamine;
... maksasiirdamine välisriigi kodanikule;
... korduv kopsude siirdamine;
... Eesti kirurgide poolt eemaldatud doonormaks aktsepteeriti siirdamiseks Scandiatransplandi (edaspidi: SCTP) keskuses;
... südamesiirdamine Eesti patsiendile Eestist pärineva doonorsüdamega Helsingis;
... Eesti kirurgide poolt eemaldatud doonorkõhunääre aktsepteeriti siirdamiseks SCTP keskuses.


Kokku siirati eelmisel aastal doonorelundeid 51-le Eesti patsiendile – kliinikumis toimus 37 neerusiirdamist, 1 pankrease ja neeru siirdamine, 7 maksasiirdamist ja 4 kopsude siirdamist ning Helsingis 2 südamesiirdamist.


Aktiivselt on alanud ka käesolev aasta – esimese viie kuuga on teostatud juba 32 elundisiirdamist. Siinkohal kõige suuremad tänud kõigile piirkondlike ja keskhaiglate intensiivravi arstidele suurepärase koostöö eest võimalike doonorite väljaselgitamisel, uurimisel ja ravimisel.


Elundisiirdamise ootelehel oli 1. juuni seisuga 58 patsienti.

 

Koostöö Scandiatransplandiga


Mai teisel nädalal toimusid Stockholmis SCTP juhtorganite koosolekud. Kinnitati uus SCTP juhatus järgmiseks kolmeks aastaks. Muutusid Soome ja Islandi esindajad ning valiti uus juhatuse esimees – nüüdsest juhib organisatsiooni tööd professor Bo-Göran Ericzon Rootsist.


Võeti vastu SCTP uus põhikiri, kus muuhulgas loodi võimalus uute liikmete vastuvõtmiseks nn assotsieerunud liikme staatuses. Eesti liitumistaotlust veel ei arutatud, eeldatavalt tuleb see arutusele järgmisel SCTP nõukogu koosolekul 2017. aasta maikuus Helsingis. Kuni selle ajani jätkub koostöö senise koostöölepingu ja seniste prioriteetide alusel.


Samal ajal toimus Stockholmis Põhjamaade Transplantatsiooniühingu (Scandinavian Transplantation Society) 28. kongress. Tänavuse kongressi võtmeteemadeks olid doonorite valimi suurendamine (sh paarissiirdamine, elundidoonorlus pärast südasurma), erinevate biomarkerite ja immuuntolerantsi mõju siirdamistulemustele, uudsete ravimite (sh rakuravi) ja uute tehnoloogiate kasutusvõimalused transplantoloogias. Põhjalikult käsitleti ka doonorelundite kvaliteedi ja ohutusega seotud teemasid.


Kliinikumist aktsepteeriti kongressile kolmed ettekande teesid. Virge Pall esines suulise ettekandega SCTP mõjust elundidoonorlusele ja -siirdamisele Eestis (kaasautorid dr Tanel Laisaar ja Mart Einasto). Tagasiside ettekandele oli hästi positiivne, kiidusõnu teenis Eesti siirdamissüsteemi areng tervikuna, kuid ennekõike panus piiriülesesse elundivahetusse ja järjepidev tegevus vastastikuse usalduse saavutamisel SCTP keskustega.


Dr Tanel Laisaare ja Virge Palli posterettekanne käsitles „Pealtnägija" siirdamise- ja doonorluseteemalise saatetriloogia mõju elupuhuste tahteavalduste hulgale. Dr Toomas Väli, Kadri Tamme, Andres Teini ja Andrei Uksovi poster andis ülevaate Eestis ägeda maksapuudulikkuse korral läbi viidud maksasiirdamistest.

 

Dr Virge Pall
Transplantatsioonikeskuse direktor