Möödunud on aasta ja aeg teha kokkuvõtteid kliinikumi töötajate teadustegevusest avaldatud artiklite põhjal.

 

Kliinikumi meditsiiniinfo keskus teeb kokkuvõtteid ilmunud trükistest infokeskuses peetava eesti arstide publikatsioonide andmebaasi alusel. Andmeid kogutakse andmebaasidest: Thomson Reuters Web of Knowledge (WOK), Medline (OVID), EBSCO, PubMed ja ajakirjast Eesti Arst. Lisame ka muudest rahvusvahelistest andmebaasidest saadud ja kontrollitud viited artiklitele, monograafiatele, õpikutele ja ravijuhistele. Kliinikumi töötajate populaarteaduslikud artiklid on küll kliinikumi andmebaasis refereeritud, kuid me ei võta neid arvesse kui teaduspublikatsioone. Eesti teiste haiglate arstide kirjutatud artiklid on andmebaasis refereeritud siis, kui artikli juures on autor märkinud oma töökoha.

Publikatsioonide arv üksi ei näita teadustegevuse kvaliteeti ja seetõttu vaatame ka kliinikumi arstide artiklitele viitamiste arvu ja H-indeksit. Viitamiste ja H-indeksi aluseks on Thomson Reuters Web of Knowledge andmebaasis olevad andmed aastatest 1945–2012. Tulemuste saamiseks ei ole kasutatud aastate piirangut. Andmed on võetud seisuga märts 2012.

 

Kliinikumi arstide edetabel 2011. a ilmunud artiklite arvu järgi.

Koht/Nimi/Artiklite arv

1. Margus Punab 18

2. Katrin Õunap 7

3. Jaan Eha 7

4. Tuuli Metsvaht 7

5. Joel Starkopf 6

6. Anneli Uusküla 6

7. Vallo Tillmann 5

8. Janika Kõrv 5

9. Jaak Kals 5

10. Toomas Asser 5

11. Sulev Haldre 5

12. Priit Kampus 5

 

Tabelis esitatud andmed on võetud kliinikumi meditsiiniinfo keskuse publikatsioonide andmebaasist. Andmeid on võrreldud Thomson Reuters Web of Knowledge andmebaaside seisuga märts 2012. Arvesse on võetud ainult need artiklid, mis liigitatakse ETIS-e klassifikaatorite 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. ja 3.1 alla, kus tabelis nimetatud arstid on artikli autorite seas ning kus nende töökohaks on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum või Tartu Ülikool.

Tabelist on jäänud välja dr Paul Korrovits. Web of Knowledge andmebaasis võib tema nime leida küll 16 artikli juurest, kuid ta on enamikel juhtudel kirjas uurimisgrupi koosseisus, mitte aga artikli autorina. Lisaks mainiks, et ainult kahe artikli puhul on Paul Korrovits märkinud oma töökohaks Tartu Ülikooli Kliinikumi. Kõigi ülejäänud artiklite puhul on tema töökohaks kirjutatud lihtsalt Tartu.

 

Kliinikumi arstide edetabel artiklite arvu järgi 2007–2011. a

Koht/Nimi/Artiklite arv

1. Margus Punab 60

2. Helle Karro 35

3. Vallo Tillmann 32

4. Anneli Uusküla 32

5. Tiina Talvik 31

6. Katrin Õunap 29

7. Veiko Vasar 28

8. Joel Starkopf 27

9. Margus Lember 27

10. Pille Taba 22

Edetabel viitamiste järgi Web of Knowledge põhjal

Koht/Nimi/Artiklite arv

1. Jaan Eha 3083

2. Kaja Julge 994

3. Margus Punab 956

4. Tiina Talvik 801

5. Rain Jõgi 734

6. Vallo Volke 727

7. Alan Altraja 719

8. Vallo Tillmann 714

9. Veiko Vasar 570

10. Joel Starkopf 442

 

Kliinikumi arstide edetabel H-indeksi järgi Web of Knowledge põhjal

Koht/Nimi/H-indeks

1. Rain Jõgi 18

2. Margus Punab 17

3. Vallo Volke 15

4. Vallo Tillmann 14

5. Joel Starkopf 14

6. Veiko Vasar 14

7. Tiina Talvik 13

8. Jaan Eha 13

9. Kaja Julge 12

10. Katrin Õunap 11

11. Oivi Uibo 11

12. Alan Altraja 11

13. Anneli Uusküla 11

 

Edetabel publikatsioonide arvu järgi kliinikute lõikes 2011. a

Tabelis on arvesse võetud kõik kliinikute poolt avaldatud trükised k.a. populaarteaduslikud artiklid.

Koht Kliiniku nimi Publikatsioonide arv

1. Närvikliinik 66

2. Lastekliinik 53

3. Naistekliinik 50

4. Radioloogiakliinik 40

5. Ühendlabor 33

 

keiu saarniitEesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas on kättesaadav kliinikumi sisevõrgus, kuid andmed kõige uuemate eesti arstiteadlaste publikatsioonide kohta kvartalite kaupa on kõigile tutvumiseks esitatud aadressil www.kliinikum.ee/infokeskus

 

 

Keiu Saarniit

meditsiiniinfo keskuse direktor