Tartu ülikooli senati istungil reedel, 25. aprillil 2014 valiti kardioloogia professori ametikohale Jaan Eha ning peremeditsiini professori ametikohale Ruth Kalda.

 

Arstiteaduskonna nõukogus:
16. aprillil valiti vanemteaduriks Meditsiinilise mikrobioloogia alal kandidaat Epp Sepp ja reproduktiivimmunoloogia alal Kadri Haller-Kikkatalo.

 

Tartu Ülikooli siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (EATRIS ERIC infrastruktuur) avamine reedel, 23. mail 2014 kell 16 Tartus Ravila 14b. Siirdemeditsiinikeskus (SIME) arendab välja kompleksseid haigusmudeleid psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimiseks ravimiarenduse eesmärgil, kasutades selleks tänapäevase bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiaid.

 

Doktoritööde kaitsmised:
16. mail kell 12.00 kaitseb Liina Tserel arstiteaduskonna nõukogu
ruumis (Biomeedikum, Ravila 19 -1038) doktoriväitekirja "Monotsüütide, monotsüütidest pärinevate makrofaagide ja dendriitrakkude epigeneetilised profiilid".
Juhendaja professor Pärt Peterson (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut)
Oponent professor Ola Winqvist (Karolinska Instituut, Rootsi)

 

23. mail kell 14.00 kaitseb Irina Kerna arstiteaduskonna nõukogu ruumis (Biomeedikum, Ravila 19-1038) doktoriväitekirja "ADAM12 ja CILP geenide roll põlve osteoartiidi arengus".
Juhendajad professor Agu Tamm (TÜ sisekliinik) ja vanemteadur Kalle Kisand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut)
Oponent professor Kari Pulkki (Ida-Soome Ülikool)

 

6. juunil kell 14.00 kaitseb Ingrid Liiv Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19) doktoriväitekirja „Autoimmuunregulaatorvalgu interaktsioon DNA-sõltuva proteiinkinaasiga ja seos apoptoosiga"
Juhendaja professor Pärt Peterson (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut)
Oponent dotsent Hanna Jarva (Helsingi Ülikool, Soome)

 

9. juunil kell 15.00 kaitseb Liivi Maddison A. Linkbergi nim. auditooriumis (Puusepa 8)
doktoriväitekirja „Kudede perfusioon ja metabolism intra-abdominaalse hüpertensiooniga patsientidel".
Juhendajad: professor Joel Starkopf (TÜ anestesioloogia ja intensiivravi kliinik) ja vanemassistent Juri Karjagin (TÜ anestesioloogia ja intensiivravi kliinik)
Oponent professor Vladimir Cerny (Praha Karli Ülikool, Tšehhi Vabariik)

 

11. juunil kell 15.00 kaitseb Krista Ress Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19) doktoriväitekirja „Lapseea tsöliaakia Eestis, esinemine atoopilise dermatiidiga lastel ja koosesinemise immunoloogiline iseloomustus".
Juhendajad: prof Raivo Uibo (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut) ja dots Oivi Uibo (TÜ lastekliinik)
Oponent dotsent Petri Kulmala (Oulu Ülikool, Soome)

 

12. juunil kell 15.00 kaitseb Kai Muru A. Linkbergi nim. auditooriumis (Puusepa 8)
doktoriväitekirja „Sünnieelsete sõeluuringute strateegiad, kaugtulemused lastel skriiningtestide muutuste korral ja sagedasemad sündroomsed südamerikked Eestis".
Juhendajad: professor Katrin Õunap (TÜ lastekliinik) ja dotsent Tiia Reimand (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, TÜ lastekliinik)
Oponent dotsent Vedran Stefanovic (Helsingi Ülikooli keskhaigla, Soome)

 

 

Ülevaate koostas
Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja