Seni kliinikumi põhikorpustest eemal seisnud hematoloogia-onkoloogia kliinik kolib uude korpusse peaaegu terves koosseisus, nii ambulatoorse kui ka statsionaarse tegevusega. Vaid kiiritusravi jääb veel Vallikraavi tänavale. Usun, et lisaks enesestmõistetavale ruumide ja patsientide olmetingimuste uuele kvaliteedile tekib sellest ka sisuline diagnostika- ja ravitöö kvalitatiivne areng nii meie kliinikule kui ka mitmetele teistele üksustele - vähemalt kõik võimalused selleks on olemas. Kaasaegne vähiravi nõuab väga paljude distsipliinide integreeritud tegevust, mis uues majas on palju lihtsam. Nii et püüame koos kolimisega säilitada oma senise töökorralduse tugevused, lisades sinna kõik uue majaga seotud positiivsed muutused ja võimalused. Kahtlemata jääme väga ootama ka järgmise ehitusetapi käikuminekut, et ka kiiritusravi tuua Maarjamõisa.

 

Dr Peeter Padrik.

Dr Peeter Padrik
hematoloogia-onkoloogia kliiniku direktor