Töötajate ootused seoses uude majja kolimisega on kõrged. Hematoloogia-onkoloogia kliiniku mitmed osakonnad saavad uued avaramad ruumid patsientidele ja kaasaegsema töökeskkonna töötajatele. Väga oodatud on õdede seas tsentraliseeritud keemiaravimite lahustamine, mida hakatakse pakkuma kliinikumi ühendapteegi poolt kliiniku erinevatele osakondadele. Suureneb päevakeemia ravikohtade arv. See kõik annab võimaluse pakkuda meditsiiniteenust kvaliteetsemalt.

Loodan, et praegused töötajad asuvad uude haiglahoonesse ümber kõik koos kui üks mees ja on motiveeritud kõigi uuendustega kaasa minema. Soovin kõigile kordaminekuid töös ja kiiret kohanemist uutes oludes.


Viia Viirsalu.

Viia Viirsalu
hematoloogia-onkoloogia kliiniku ülemõde