Skanska EMV-le ja minule kui projektijuhile on Maarjamõisa meditsiinilinnaku uusehituse juhtimine peatöövõtjana olnud tõsiseks väljakutseks ja kindlasti ka ainulaadseks kogemuseks.

Tegu on esimese nii suures mahus spetsiaalselt raviasutuseks planeeritud ja ehitatud hoonega Eestis. Haigla ehitamine on igale projektijuhile erakordne kogemus, mida ei saa oma keerukuselt võrrelda elumaja või büroohoone ehitamisega. Kõige olulisem oli seejuures haigla eripära tundmaõppimine, sest raviosakondadel on oma spetsiifika ning tehnosüsteemide rohkus ja keerukus ei ole võrreldav ühegi teise objektiga.

Kogu ehitusprotsess on olnud siiski äärmiselt sujuv. Töö on kulgenud ilma oluliste tõrgete ja tuliste vaidlusteta. Mis kõige olulisem - töö on lõpetatud õigeaegselt. Selles sai määravaks kliinikumi ja projekteerijate hea eeltöö ning kõikide osapoolte koostöö projekti elluviimisel.

Ehitamine, eriti nii mastaapse ettevõtmise korral, ei ole ühe mehe „show" ja ma olen äärmiselt tänulik meie meeskonna kõikidele liikmetele nende panuse eest. Meie tehtud töö ja suhtumine saab oma õiglase hinnangu kindlasti koos ajaga, võrrelduna järgmiste etappidena planeeritud korpuste ja teiste analoogsete projektidega.

 

Tõnu Madissoon.

Tõnu Madissoon
ehituse projektijuht (Skanska EMV AS)