Riigi tipphaigla, milleks ülikooli haigla kõikides riikides on, ootas uut hoonet aastakümneid. Ise olen arstiks koolitatud ajaloolises Toome sisekliinikus. Puudusid moodsad ruumid ja aparatuur nagu praeguses kliinikumis, ometigi väärtustati seal arstlikku mõtlemist ja teadustööd ning olid loodud võimalused üliõpilaste osalemiseks kliinilises tegevuses. Seepärast soovin, et kliinikumi uutes ruumides hoitaks väärikalt ülikoolihaigla mõtteviisi ja traditsioone, et tagada parim tõendusel põhinev diagnostika ja ravi patsientidele ning parim õpetus üliõpilastele kliinikumi ja arstiteaduskonna koostöös. Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liikmena tänan kliinikumi juhatust – uus hoone poleks olnud võimalik ilma juhatuse järjepideva panuseta selle ettevalmistamisse ja valmimisse.


Heidi-Ingrid Maaroos.

Heidi-Ingrid Maaroos
nõukogu liige