lk8 Matti AnttilaMatti Anttila, AW2 arhitektibüroo arhitekt: Tartu Ülikooli Kliinikumi laiendamise projekt on olnud meie AW2 büroo jaoks huvitav kogemus. Töö tellija oli väga uuendusmeelne ning eesmärk oli vägagi ambitsioonikas. Koostöö erinevate haiglaüksuste vahel oli nauditav, kuna kõik asjaosalised olid orienteeritud sellele, et uus hoone vastaks kõrgetele moodsa haigla nõuetele.


Projekteerimisprotsessi ajakava oli pingeline ning me otsustasime vaadata loodavat haiglahoonet kui kõrgetele nõuetele vastavat 11-st üksusest koosnevat tervikut.


Ehitusperioodi vältel pidime ületama mitmeid erinevaid raskusi, ent tulemuseks on igati kaasaegne ravikompleks, mis annab suure väärtuse kogu Eesti tervishoiusüsteemile.


Arhitektuuri selgroog on uus peasissekäik ja uus keskne ühendusgalerii, mis ühendab juurdeehitise olemasolevaga. Kiiritusravi punkrid on paigutatud keskselt peasissekäigu ja fuajee alla, mis on uudne moodus raskete konstruktsioonide sobitamisel haigla arhitektuuri.


Sisekujundus järgib kaasaegse haigla disaini standardeid ühendades haigla kõrgtehnoloogia sooja tunde tekitava puitkonstruktsioonidega nii, et patsient tunneks ennast ravil olles nii mugavalt kui võimalik.

 

Meie, AW2 büroost oleme väga rahul tulemusega ning Tartu Ülikooli Kliinikum on kindlasti referents, mille üle oleme uhked. Oleme saanud juba heakskiitvat tagasisidet rahvusvahelistelt meditsiiniekspertidelt ning kolleegidelt, kel on olnud võimalus uut hoonet külastada.