24. jaanuaril allkirjastati Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusetapi projekteerimise leping Soome arhitektuuribüroo AW2-arkkitehdit Oy ja Eesti firma OÜ Civeniga.

Kliinikumi projektijuht Toomas Kivastiku sõnul seisab vastleitud koostööpartneril nüüd ees pea poolteist aastat kestev kolmeetapiline projekteerimistegevus. „Lepingu kohaselt on II ehitusetapi projekteerimiseks ette nähtud 17 kuud,” rääkis ta. „Kliinikumi kui tellija jaoks algab väga intensiivne töö kohe projekteerimise alguses, kui esimese 4- 6 kuu jooksul täpsustatakse lähteülesannet ja kontseptsioone ning valmib eskiisprojekt.“

Järgneb eelprojekti koostamine ning pärast seda, umbes 10 kuud kestva etapi lõpuks saab valmis põhiprojekt. „Seejärel saame läbi viia rahvusvahelise riigihanke uue korpuse ehitaja leidmiseks,“ selgitas Kivastik, lisades, et sellega ei ole projekteerija töö siiski veel läbi, sest järgneb tööprojekti koostamine ning autorijärelvalve teostamine – koostöö Soome-Eesti arhitektibüroodega kestab ehituse lõpuni. See tähendab veel kahte aastat ehitustegevuse algusest.

Projektijuht toob esile, et tegemist on kogenud arhitektide ning kvaliteetset teenust pakkuvate büroodega. Lisaks Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusetapi projekteerimisele tegeleb Soome koostööpartner hetkel ka mitme oma kodumaa haigla, sh Malmi, Jalkaranta, Lohja ja Ohkola uute või renoveeritavate hoonete projekteerimisega.Ettevõtte portfooliosse kuulub palju erineva funktsiooniga ehitiste projekteerimistöid üle Euroopa, sh Prantsusmaal, Lätis, Belgias, Itaalias, Kreekas, Indoneesias, Eestis ja mujal.

Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärk projekteeritakse ja ehitatakse aastatel 2011 – 2015 ning see hõlmab uute korpuste rajamist esimeses ehitusjärgus püstitatud G-korpuse ja olemasoleva haigla A- ja F-korpuste vahele. Kokku ehitatakse 2015. aastaks valmis ja võetakse kasutusele uued korpused brutopinnaga ligikaudu 21 000 m2.

II ehitusjärgus rajatavatesse uutesse hoonetesse on kavandatud radioteraapia osakonna kiiritusravi üksus, hematoloogia- onkoloogia kliiniku ambulatoorne vastuvõtt ja päevaravi, radio- ja onkoteraapia ja mitmed teised palatiosakonnad (kardiokirurgia, sisekliiniku ja kopsukliiniku osakonnad jt) ning ambulatoorse eriarstiabi üksused. Samuti verekeskus ning ühendlabori ja patoloogiateenistuse infrastruktuur. L. Puusepa 8 haiglakompleksi on plaanis üle tuua ka silma-ja kõrvakliinik. Hoonete null-korrusel leiavad koha uutes korpustes töötava personali garderoobid ning teised abiruumid. Praeguses faasis on ülalnimetatud üksuste paiknemise plaanid veel skemaatilised ja muudatused võimalikud.

II ehitusjärk on loogiliseks jätkuks 2008. aastal Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel valminud I ehitusjärgule ning eelduseks III etapi ettevalmistamisele. Projekti rahastatatakse 32, 6 miljoni euro (510 miljoni krooni) ulatuses Euroopa Liidu struktuurifondidest. Kogu Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusetapi maksumus on veidi alla 50 miljoni euro.

 

Kliinikumi Leht