Sisekliiniku maja 

Kliinikum planeerib L. Puusepa 6 hoone (sisekliiniku maja) ümberehitamist, et parandada õendusabiteenuste osutamist. Eelprojekt kinnitati möödunud aasta lõpus, aprillis valmib põhiprojekt.


Praegu L. Puusepa 6 hoones asuvale sisekliinikule on planeeritud uus asukoht Maarjamõisa meditsiinlinnaku II ehitusjärgus (K ja L korpustes). Vabanev hoone sobib nii suuruselt kui ka funktsionaalsuselt õendusabiteenuste osutamiseks. Seetõttu on kliinikum kavandanud ümberehituse ning soovib õendushoolduse osakonna tegevuse alates 2014. aastast Riia tänavalt L. Puusepa tänavale üle kolida. Õendushoolduse osakonna praeguste tegevuspindade arvelt Riia 167 hoones saab omakorda laieneda statsionaarse taastusravi osakonda (ligikaudu 40 voodikoha võrra).

Kliinikumis pakutakse praegu hooldusraviteenust aadressil Riia 167. Kuigi ruumitingimused nimetatud hoones teenuse osutamiseks on head (palatipinda on ühe patsiendi kohta ca 7 m2), on hoone probleemiks selle väiksus, mis ei võimalda täita piirkonna vajadusele vastavaid arengukavalisi eesmärke statsionaarse õendusabikohtade osas.

L. Puusepa 6 hoone näol on tegemist ajaloolise hoonega, mis on spetsiaalselt haigemajaks ehitatud (1914-15) ning võetud muinsuskaitse alla. Projekti kohaselt on L. Puusepa 6 hoones planeeritud esimesele korrusele 15 voodikohaga hospiits, kus palatid on 1-2-kohalised Üldpalatite alasse luuakse 29 voodikohta. Haigete sissepääs hakkab olema maja hoovipoolsel küljel, külastajad saabuvad tänavapoolsest peauksest. Esimesele korrusele tulevad ka päeva- ja koduõenduskeskus. Teisele korrusele on planeeritud dementsete patsientide palatisektsioon (22 voodikohta), lisaks 45 üldpalati voodikohta. Kokku saab majas voodikohti olema 111. Hoone juurde luuakse parkimisvõimalused nii autodele (60 kohta) kui ka jalgratastele (29 kohta), patsientide jalutusaed, ehitatakse kaldteed ja kaks uut lifti, mis paiknevad hoone välisküljel klaasseintega liftišahtides.

Tartu linnas ja maakonnas on vajalik pidev koduõendusteenuse pakkumise edasiarendamine, seega alustab lisaks statsionaarsele õendusabile L. Puusepa 6 hoones tegevust ka päeva- ja koduõenduskeskus koduõendus- ja päevaõenduskeskus ning luuakse tegevuspinnad erinevate vajadustega eakatele õendusabiteenuste õendus- ja hooldusteenuste pakkumiseks. Tartu maakonna hooldusravivõrgu arengukava prognoosib, et 2015. aastaks on koduse õendusabi saajate arv maakonnas 3 619. Kui arvestada, et ühe patsiendi kohta tuleb teha keskmiselt 30 visiiti, tähendab see aastas ca 108 570 koduõenduse visiiti.

L. Puusepa 6 hoone hooldusravi keskuseks ümberehitamise eeliseks on ka maja hea asukoht – naabruses asub kliinikumi aktiivravikorpus ning maja ümber on põlispuudega pargiala.

 

Kliinikumi Leht

 

Kommentaar

Eda Ellerhein

arhitekt

OÜ Tartu Projekt

 

Hoone projekteerimine oli ühteaegu nii huvitav kui ka raske ülesanne. Esile kerkis mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi, eriti just muinsuskaitse osas, mis eeldasid põhjalikku arhiivitööd. Projektis on vastavalt muinsuskaitse eritingimustele säilitatud hoone välisfassaad, kandeseinad, uksed-aknad. Säilitatakse ka kiviparkett koridorides ja osades palatites. Hoone fuajee on esialgselt olnud peaaegu kolm korda suurem kui praegu. Suurus on aimatav praeguses riietehoius ja röntgeniruumides säilinud elegantsete nurgapostide järgi. Ruumipuudusel jääb ka nüüd üks osa fuajeest õepostile, üks sein aga avatakse. Hoone peaukse juurde tulevad sümmeetriliselt kahel pool ust paiknevad kaldteed. Selline kaldteede paiknemine oli samuti muinsuskaitse nõue.

 

Kommentaar

Kuulo Pluum

projektijuht

OÜ Tartu Projekt


Koostöö kliinikumiga on sujunud hästi. Meie projekteerimisfirmal on Eesti haiglate kavandamisel suured kogemused ja võin kinnitada, et ajaloolisesse hoonesse oleks aktiivravi haiglat olnud kindlasti raskem teha. Samas loob L. Puusepa 6 maja nii patsientidele kui ka töötajatele palju avaramad ruumitingimused kui paljudes teistes kaasaegsetes haiglates. Kui tänapäevaste normide kohaselt on haiglakoridori laius 2,4 meetrit, siis L. Puusepa 6 majas on see 3,6 meetrit. Ka haiglaruumide soovituslik kõrgus on praegusel ajal 2,9 meetrit, aga siin saab see olema 4,5 meetrit. Oleme proovinud vanast majast heas mõttes nö maksimumi võtta. Kuigi pidime voodikohtade planeerimise arvelt mööndusi tegema.